Afgelopen najaar is een praktijkproef begonnen voor het telen van mosselen in de Zeeuwse Voordelta van de Noordzee. Tijdens de Schelpdierconferentie gaf onderzoeker Eva Hartog van HZ University of Applied Sciences een toelichting op deze voor Nederland nieuwe vorm van mosselkweek.

 De praktijkproef ongeveer 2 kilometer uit de kust van Walcheren (ter hoogte van de oude Roompot) komt tegemoet aan de grote wens van de Producentenorganisatie Mosselcultuur om meer ruimte te krijgen voor mosselkweek. 

In de huidige productiegebieden is al decennialang sprake van een terugloop in volume van de mosselen. Met name de situatie op de Waddenzee is zorgelijk. Uitbreiding van de mosselkweek in de Voordelta moet op termijn ook de verdiencapaciteit van de mosselvloot vergroten en zo bijdragen aan de verdere verduurzaming van de sector.

Opdrachtgever voor het onderzoek is de Producentenorganisatie Mosselcultuur. De financiering is afkomstig uit de subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Sterke stroming, hoge golven

De locatie voor de praktijkproef in de Voordelta biedt gunstige groeiomstandigheden voor mosselen, maar is tevens uitdagend door de sterke stroming en hoge golven. “De uitgezette hangcultuursystemen zijn extreem zwaar en daarmee kostbaar, maar er lijkt goed voedsel in het water te zitten. Je zou zomaar jaarrond kunnen oogsten”, zegt onderzoeker Eva Hartog. 

Het gaat om twee verschillende hangcultuursystemen, één drijvend en één ondergedoken systeem met zogenoemde longlines. De prestaties van twee verschillende types touw en verschillende types sokmateriaal worden door onderzoekers van Wageningen Marine Research en HZ University of Applied Sciences in kaart gebracht.

Onder en boven water

Tijdens de praktijkproef meten de onderzoekers verschillende omgevingsparameters, zoals golfslag, stroming, krachten op de systemen, beweging van de mosselen aan de longlines en het voedselaanbod. Mosselgroei en -overleving worden in de loop van de tijd gevolgd met behulp van onderwater- en bovenwatercamera’s. 

Verschillende belanghebbenden, zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Impuls Zeeland, NGO’s, RVO en Vereniging de Mosselhandel, kijken reikhalzend naar de resultaten van de praktijkproef. Kennisuitwisseling met vergelijkbare initiatieven elders in Nederland en andere landen staat eveneens op het programma.

Het doel is om bij een succesvol verloop parallel aan de eerste pilotfase de weg vrij te maken voor opschaling. Bovendien is het de bedoeling dat in een volgende fase mosselkwekers zelf kunnen experimenteren in de Voordelta.

Altijd op de hoogte blijven?