Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dat de etikettering van vishandelaren beter moet. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen die D'66 stelde naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond. Volgens dat onderzoek voldoet 99 procent van de vishandelaren niet aan de etiketteringsregels.

Eind februari presenteerde de Consumentenbond in samenwerking de Good Fish Foundation een onderzoek naar de informatievoorziening over de herkomst van vis in de visdetailhandel. Van de 97 bezochte vishandelaren voldeed er één aan alle regels. De Consumentenbond benoemde onder andere het ontbreken van vitrinekaartjes en kaartjes waar informatie zoals de herkomst, vangst- of kweekmethode, en de exacte naam van de vis ontbreekt. De onderzoekers concludeerden dat bijna geen enkele visdetaillist voldoet aan de eisen die er vanuit Europese wetgeving worden gesteld.

Vanwege de uitkomsten van dit onderzoek stelde D'66 kamervragen. In haar antwoord stelt minister Schouten dat de het onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat consumenten bij viswinkels en marktkramen vaak niet de informatie krijgt waar hij recht op heeft. Ze geeft aan dat hier eigenlijk niet op gecontroleerd wordt door de toezichthouders. ""De beperkte middelen voor controle en handhaving worden zo effectief mogelijk ingezet op basis van een risico-categorisering. Bij de controles bij vishandelaren ligt de focus op voedselveiligheid. De controles op de legaliteit van de vangst vindt vooral plaats bij inspecties op zee en bij aanlanding of import." Schouten zegt dat ze dit allemaal met de sector gaat bespreken.

Visbranche

In een reactie op het onderzoek van de Consumentenbond liet brancheorganisatie VNV al weten dat het onderwerp de volle aandacht heeft, maar dat het ook lastig is voor de visspecialist om te voldoen aan de wetgeving. Voorzitter Adriaan van Moort. "Enerzijds het feit dat de informatie over de vangstmethode vanuit de leveranciers niet altijd beschikbaar is. Anderzijds de manier waarop in de visdetailhandel wordt gewerkt met veel kleinere partijen. Er zijn zoveel verschillende combinaties mogelijk van vissoorten, vangstmethodes en vangstgebieden, dat deze informatieplicht niet alleen veel administratieve druk met zich meebrengt voor visspecialisten, maar het proces ook erg foutgevoelig maakt."

Kleine stapjes zoals posters en etikettering kunnen verbetering brengen. Daarnaast kan ook de techniek helpen. Met blockchaintechnologie kan een vis van schip tot schap voorzien worden van digitale codes die de transparantie vergoten.

Meer weten? Lees dan het artikel 'Visdetaillist worstelt met informatievoorziening' uit Vismagazine 3-2021 terug. Dit kan ook online. Nog geen abonnee? Sluit dan een abonnement af. 

Altijd op de hoogte blijven?