De VNV moet worden herkend als een vereniging vóór en dóór leden, vindt operationeel directeur Janneke Keuning van de VNV (foto: VNV).

‘Veel uitdagingen en kansen in 2022’

Sinds 1 september 2021 is Janneke Keuning operationeel directeur van de VNV. Vanuit haar commerciële achtergrond in de foodsector gaat zij zich in 2022 bezighouden met de belangenbehartiging voor de visspecialisten in Nederland. Uitbreiding van het ledenbestand is daarbij een speerpunt. 

Hoe waren de afgelopen maanden?
“Het was een drukke en leerzame tijd. Ik was tot eind december nog mijn werkzaamheden als onderwijsmanager bij SVO aan het afronden. Sinds begin van het jaar focus ik me helemaal op de VNV. Ik hoop komend jaar veel visspecialisten te bezoeken en hun ervaringen te horen.”

Wat is jouw achtergrond?
“Ik heb in verschillende (commerciële) functies gewerkt in de foodsector. Daarnaast heb ik een opleiding in food management en in marketing. Al deze kennis en ervaring kan ik goed gebruiken bij mijn rol bij de VNV.

Waarom ben je deze uitdaging aan gegaan?
“Het is een leuk en dynamisch werkveld; eten staat dicht bij mensen. De vissector kent daarbinnen zijn eigen uitdagingen. Toen ik de kans kreeg om me voor én met de branche in te zetten voor een verdere professionalisering, heb ik die met beide handen gegrepen. Er is veel te doen rondom de vissector, van ‘boot tot bord’. Ik draag graag mijn steentje bij om te kijken hoe we daar op de beste manier voor zowel werkgevers, werknemers en consumenten, mee om kunnen gaan.”

Hoe staat de visbranche ervoor?
“Er spelen verschillende thema’s. Ik heb gemerkt dat het een sector is met veel uitdagingen. De visaanvoer met alle bedreigingen, voldoende opgeleid personeel vinden, ontwikkelingen bij de consument, wetgeving enzovoort. Er is voldoende te doen.”

Dit artikel gaat verder onder de afbeelding.

Viskraam_foto Koos Groenewold

Naast viswinkels is de VNV er ook voor ambulante handelaren (foto: Koos Groenewold).

Geef eens een voorbeeld?
“We hopen de consumptie van vis als gezond en lekker alternatief in de eiwitconsumptie meer onder de aandacht te kunnen brengen. Veel Nederlanders eten wel vis in een restaurant, maar vinden het soms nog lastig om zelf te bereiden. Daar kunnen wij in helpen.”

Welke uitdagingen zie je nog meer?
“We willen de vissector ondersteunen om goed voorbereid te zijn op de toekomst en alle ontwikkelingen die er spelen: zowel de aanvoerkant als bij de consument. Denk aan de groeiende aandacht voor duurzaamheid en klimaat, de opkomst van MSC- en ASC-keurmerken, hybride en plant based producten, de behoefte aan productinformatie, consumententrends op het gebied van gemak, gezondheid, genieten. Zo gaat de VNV in samenwerking met het Nederlands Visbureau komend jaar een campagne lanceren om de consumptie van (vette) vis bij jongeren te bevorderen. Daarvoor is een Europese subsidie verworven.”

Wat willen jullie dit jaar bereiken?
“In 2022 willen wij ons aansluiten bij MKB Nederland om zo ook invloed te krijgen in de besluiten die door de overheid worden genomen. Daarnaast is er pasgeleden een nieuwe cao afgesloten, en gaat de nieuwe functiewaardering in januari in. Voor werkgevers en werknemers willen wij een interessante branche zijn. Er is momenteel veel behoefte aan werknemers, zo horen we van onze leden. We zetten ons als VNV in om te zorgen voor een aantrekkelijk werkklimaat.”

Hoe zit het met veiligheid in de branche?
“Wij zijn bezig met een nieuwe hygiënecode, die wij in 2022 zullen implementeren. Daarnaast kunnen onze leden gebruik maken van een digitale RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie, red) en wij kijken naar de mogelijkheid om een BHV-partij aan te laten haken, die gespecialiseerde trainingen geeft voor de visspecialist. Eind november is een nieuwe allergenengids met een winkelsticker aan onze leden verstrekt. Zo helpen wij onze leden bij het naleven van wetgeving, zodat niet iedere visspecialist individueel actie hoeft te ondernemen.”

Hoe groot is jullie achterban?
“De VNV heeft nu zo’n 450 leden. Ons doel is om te groeien. We gaan visspecialisten telefonisch benaderen in de komende tijd. Hoe meer leden we hebben, des te sterker we staan. Hierbij is belangrijk dat de VNV wordt herkend als een vereniging vóór en dóór leden. Samen staan we sterk. Het bestuur van de VNV is erg actief en zet zich naast het werk in hun eigen (ambulante) winkel(s) in. Maar het is van belang om samen op te trekken en daar is de hele sector voor nodig.”

Dit artikel gaat verder onder de afbeelding.

vissersboot_foto Koos Groenewold

Er is veel te doen rondom de vissector, van ‘boot tot bord’ (foto: Koos Groenewold).

Wat krijgen leden?
“Van de VNV mogen visspecialisten verwachten dat we voor hen voordeel bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door zo’n hygiënecode en door informatie beschikbaar te stellen voor leden. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het lidmaatschap, zodat de bijdrage van € 1,00 per dag snel terugverdiend is.”

Wat staat er verder op de rol?
“Er is een strategische agenda voor de komende jaren gedefinieerd. De actiepunten die daaruit voortkomen, zullen de komende tijd in gang worden gezet. Dit betreft thema’s als duurzaamheid, innovatie, arbeid, scholing, promotie, belangenbehartiging, ondernemers. Denk aan onderzoek hoe innovatie kan bijdragen aan het stimuleren van de omzet, ondersteuning ten aanzien van het personeelstekort, met duurzaamheid bijdragen aan de toekomst, inspelen op consumentenontwikkelingen, het stimuleren van het opleiden van medewerkers. Kortom, er zijn zeker veel uitdagingen in 2022, maar gelukkig ook heel veel kansen. Beide hebben de aandacht van de VNV.” 

Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV)

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) is de enige landelijke brancheorganisatie voor visspecialisten. Sinds 1982 behartigt de VNV de belangen van de specialisten door de visdetailhandel te vertegenwoordigen bij de instellingen en instanties die in belangrijke mate het beleid bepalen in de vissector. Ook heeft de VNV regelmatig overleg met ministeries en organisaties over wet- en regelgeving, zoals met de Keuringsdienst van Waren. Hierdoor is de VNV de spreekbuis van de visspecialist geworden. Met het wegvallen van het Productschap Vis, het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel en het afslanken van het Nederlands Visbureau in 2013, heeft de VNV veel van de beleidsbepalende taken op zich genomen. Zo onderhandelt de VNV met diverse partijen over de cao, bepaalt zij de hygiënecode en verzorgt zij promotiemogelijkheden voor haar leden.

Altijd op de hoogte blijven?