Vis in de media – week 3

22 januari 2024 Redactie Vismagazine Pixabay
Een artikel over visserijbeschermer Cees Meeldijk, Wageningen Marine Research start een onderzoek naar vissen op garnalen in de Waddenzee, en winter en stormachtig weer met alle gevolgen van dien. Dit alles in het nieuws van afgelopen week over de sector.

Visserij

Schuttevaer meldt dat Wageningen Marine Research gaat onderzoeken of vissen op garnalen in de Waddenzee met ankerkuilen en korven een alternatief kan zijn voor de boomkor met klossenpees.

De visserij heeft een treurig jaar achter de rug en de toekomst biedt weinig zekerheid. Dat zegt Visbureau voorzitter Diek Parlevliet tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 9 januari in Wassenaar, schrijft Schuttevaer.

In RODI een artikel over Cees Meeldijk, visserijbeschermer en wrakzoeker, die naast zoektochten naar scheepswrakken ook fel opkomt voor de visserij die onder druk ligt. Hij onthult zijn plannen voor 2024.


Vishandel

Het winterse weer van de afgelopen week maakte het voor veel mensen lastig om op hun werk te komen. Dit was helaas voor Vishandel Van der Groep ook het geval. Volgens Wegdam nieuws lukte het niet om naar het marktplein in Hengevelde te komen: het was te glad op de wegen en uit angst voor ongelukken werd besloten de wagen binnen te houden. 

Vissers

De eerste week van januari verliep stormachtig voor de vissers, schrijft Visserij. De flyshooters en bordenvissers in Het Kanaal hadden wat minder hinder omdat het zeegebied daar kleiner en minder onstuimig is dan boven de 52e breedtegraad. De garnalenvloot daarentegen kwam pas op 4 januari en sommige vaartuigen zelfs nog later in beweging.

Visserij deelt een gesprek van Marlies Dekkers met Elze van Hamelen over het rapport dat ze schreef: ‘Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening’.
Volgens Marlies zitten de boeren en vissers klem. Een groot deel van de vissersvloot is opgegeven voor de sloop. Wat heeft dit voor gevolgen voor de verse vis?

Volgens Boer Burger Beweging is 2023 het jaar geweest waarin het toekomstperspectief voor boeren en vissers nog slechter is geworden, agrarisch ondernemerschap weer minder aantrekkelijk werd en het verdienmodel verder op zijn kop is komen te staan.

De kosten voor het in stand houden van de nautische verkeerspost vuurtoren Ouddorp werden te hoog. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten dat deze per 1 januari niet langer bemand wordt. Een besluit wat tegen de wens van vissers en Kamerleden in is, meldt Schuttevear.

Altijd op de hoogte blijven?