Vissers halen ruim 500 ton afval uit zee

7 september 2020
Container met afval na ramp MSC Zoë (foto: Defensie/Wikimedia)

Vissers haalden in 2019 558.235 kilo afval uit de Noordzee. 134 schepen en 13 deelnemende havens werkten mee aan het project Fishing for Litter. KIMO Nederland en België deelde daarvoor in de eerste week van september een certificaten uit.

De afgelopen 10 jaar werd gemiddeld zo'n 300 ton afval per jaar opgehaald. De 558 ton van 2019 ligt boven dit gemiddelde en ook voor 2020 verwacht KIMO Nederland en België meer dan 500 ton. Hiervoor geeft de organisatie een aantal verklaringen. Allereerst is het aantal deelnemers van Fishing for Litter toegenomen van 83 in 2017 naar 137 in 2020. Een andere oorzaak is de containerramp met MSC Zoë. Volgens schattingen is zo'n 800.000 kg nog steeds niet opgeruimd. En tot slot zorgt de gedwongen omschakeling van pulsvisserij naar de ouderwetse boomkorvisserij dat er meer zwerfafval van de bodem wordt opgevist.

Fishing for Litter

Het doel van het Fishing for Litter project is om de verontreiniging van de zee terug te dringen en nieuwe vervuilingen te voorkomen. Ook willen vissers voorkomen dat er afval van de visserij in de Noordzee terecht komt. Bodem- en garnalenvissers krijgen tijdens het vissen veel afval in hun netten. Normaal gesproken werd dit teruggegooid in de zee. NU nemen de vissers Big Bags mee aan boord, waarin ze het afval verzamelen. in de haven wordt dit afval door afvalinzamelaars verwijderd en verwerkt. 

Volgens KIMO Nederland en België loopt het project goed. "Steeds meer vissers doen mee aan het project en het aantal stuks gemonitord strandafval afkomstig van de visserij vertoont al enkele jaren een dalende trend. Daarnaast valt het dit jaar op dat in de gebieden die al lang niet bevist zijn opmerkelijk meer rommel op de bodem ligt dan in gebieden waar veel gevist wordt. Bovendien brengt het project een onzichtbaar probleem aan het daglicht: het meeste afval in zee zinkt naar de bodem. Terwijl veel studies over zwerfafval in zee gaan over wat je aan de oppervlakte en op stranden tegenkomt, weet de visser wel beter: de Noordzeebodem wordt alleen schoner met hulp van de visser."

Bron: KIMO Nederland en België

 

 

Altijd op de hoogte blijven?