MSC-certificering Nederlandse kottersvloot deels opgeschort

15 april 2024 Marieke Pols Paul Einerhand via Unsplash
De Marine Stewardship Council (MSC) kondigt aan de certificaten voor tong, de boomkorvisserij en de flyshoot- en bordentrawlvisserij in de Noordzee met ingang van 25 april 2024 worden opgeschort. In een reactie geven zowel de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) als VisNed aan teleurgesteld te zijn in het besluit van de duurzaamheidsorganisatie.

Sinds 31 oktober 2019 is de Gezamenlijke Demersale Visserij (Joint Demersal Fisheries - JDF) in de Noordzee, Skagerrak en Kattegat gecertificeerd. Een MSC-certificering kan worden opgeschort als de visserij niet meer aan de condities voldoet of als een visbestand niet meer gezond is. Op basis van de derde jaarlijkse controle door het certificeringsbedrijf (Control Union (UK) Limited) zijn de volgende certificaten opgeschort:

  • Noordzee tong (Solea solea) in ICES 4
  • CVO-4-BT2: CVO (Nederlandse visserijcliënt) boomkorvisserij 70-119 mm in de Noordzee
  • CVO-4-TR1: CVO demersale bordentrawls/flyshooter/twinrig visserij >100 mm in de Noordzee

Daarnaast zijn ook de certificaten voor de visserij op de Noordse garnaal (Pandalus borealis) in het Skagerrak en het Noorse Diep (ICES-sector 3.a en 4.a Oost) en de vangst van lom (Brosme brosme) van het Joint Demersal Fisheries opgeschort. Er zijn andere Noordse garnalenvisserijen die gecertificeerd blijven en die door kunnen gaan met het leveren van MSC gecertificeerde Noordse garnalen.

Schorsing Noordzeetong

“De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) betreurt de schorsing van tong, lom en de tuigtypes BT2 en TR1”, reageert Amerik Schuitemaker namens de organisatie. Ook VisNed betreurt het besluit. “Hoewel het ongetwijfeld volgens de MSC-regels zo moet lopen is kotterorganisatie VisNed heel teleurgesteld over de besluiten tot schorsing”, aldus Geert Meun namens de kotterorganisatie.

MSC laat weten dat de certificering voor Noordzeetong is opgeschort “vanwege een laag bestandsniveau in combinatie met lage aanwas”. Een tegenvaller, noemt Schuitemaker het: “Aangezien de schorsing is gebaseerd op de tegenvallende bestandschatting van ICES voor tong en de visserij hier niet direct invloed op heeft.” Uit de data van ICES blijkt dat de vloot voortdurend binnen de MSY-principes (Maximaal Duurzame oogst-regels) heeft geopereerd. Meun: “Nee, dit is een gevolg van andere data in de modellen waarop het advies gebaseerd wordt waardoor er een andere toestandsbeoordeling heeft plaats gevonden. Kortom, op grond van procedures en regels en grote onzekerheid van de wetenschappers over de omvang van het bestand is het certificaat geschorst en dat is heel zuur voor de visserijsector en de afnemers van dit product.”

Schorsing BT2 en TR1

De schorsing voor BT2 en TR1 is op tuigniveau, hieronder valt het boomkortuig waarmee de Nederlandse vissers op tong en schol vissen. De certificering voor deze vistuigen wordt opgeschort, omdat er volgens MSC onduidelijkheid is over de impact op het bestand van rode poon, een belangrijke bijvangstsoort. “Deze schorsing is helemaal wrang”, vindt Meun. “Dit is gebaseerd op de toenemende bijvangst aan rode poon.” Volgens hem omvat rode poon ongeveer 5 procent van de totale kilogrammen gevangen vis. “Voor deze soort gelden geen Europese beheersmaatregelen. Er wordt niet gericht op gevist, maar steeds meer als bijvangst gevangen. Kennelijk is dit een gevolg van een toename van dit bestand en omdat wetenschappelijke data ontbreken, wordt de certificering voor het vistuig die zorgt voor deze bijvangst opgeschort. En heeft dat enorme gevolgen voor het MSC-label van de doelsoorten tong en schol die nu het certificaat verliezen. Dit heeft zeker voor de afzetmarkt van schol grote negatieve gevolgen.”

“De afgelopen jaren is een belangrijke markt voor MSC-schol ontstaan”, vult Schuitemaker aan, “en de schorsing van BT2 en TR1 brengt deze markt in gevaar. De CVO heeft daarom opdracht gegeven aan Wageningen Marine Research om in een deskstudie de impact van de BT2- en TR1-visserij op rode poon te bepalen. Met deze informatie zou de schorsing van deze visserijen bij de volgende audit weer kunnen worden opgeheven en de afzet van MSC-gecertificeerde schol kunnen worden hersteld.”

Vervolg

MSC stelt dat de visserijen tot 25 juni de tijd krijgen om met een actieplan te komen. MSC: “De schorsing blijft van kracht totdat de visserijen de redenen voor de schorsing naar tevredenheid hebben aangepakt.” Als het plan niet aan de voorwaarden van MSC voldoet dan komen de certificaten te vervallen. “We zullen in gesprek moeten met de auditor om deze schorsing zo snel mogelijk ongedaan te krijgen”, besluit Meun.

Altijd op de hoogte blijven?