Foto: Henk Riswick

De Consumentenbond bracht op 22 februari het nieuws naar buiten dat weinig vishandels zich aan de etiketteringsregels houden. In een reactie erkent de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV), de brancheorganisatie voor de visdetailhandel, het belang van de informatieverstrekking over de herkomst van vis.

Voorzitter Adriaan van Moort: “Het onderwerp staat al een aantal jaar hoog op onze agenda. De groep consumenten die informatie verwacht over de herkomst van het product groeit. Concreet hebben we hierop ingespeeld door een opleiding etiketteren speciaal voor de visdetailhandel te ontwikkelen in samenwerking met opleidingsinstituut SVO.”

Onderzoek Consumentenbond

De Consumentenbond presenteerde in samenwerking de Good Fish Foundation een onderzoek over de informatievoorziening over de herkomst van vis in de visdetailhandel. Van de 97 bezochte vishandelaren voldeed er één aan alle regels. De Consumentenbond benoemt onder andere het ontbreken van vitrinekaartjes en kaartjes waar informatie zoals de herkomst, vangst- of kweekmethode, en de exacte naam van de vis ontbreekt. De onderzoekers concluderen dat bijna geen enkele visdetaillist voldoet aan de eisen die er vanuit Europese wetgeving worden gesteld.

Geen onwil

Door de wijze waarop de data van het onderzoek gepresenteerd worden, zou men kunnen denken dat er sprake is van onwil van de kant van de visdetaillist. Volgens Van Moort is dit echter in verreweg de meeste gevallen niet aan de orde: "Er zijn twee factoren die het lastig maken voor de visspecialist om te voldoen aan de wetgeving op dit vlak. Enerzijds het feit dat de informatie over de vangstmethode vanuit de leveranciers niet altijd beschikbaar is. Anderzijds de manier waarop in de visdetailhandel wordt gewerkt met veel kleinere partijen. Er zijn zoveel verschillende combinaties mogelijk van vissoorten, vangstmethodes en vangstgebieden, dat deze informatieplicht niet alleen veel administratieve druk met zich meebrengt voor visspecialisten, maar het proces ook erg foutgevoelig maakt. Desalniettemin streven we natuurlijk naar heldere informatievoorziening richting consument.”

Duurzaamheid

VNV heeft diverse initiatieven ondernomen om het thema duurzaamheid onder de aandacht van haar leden te brengen. Zo werkt de vereniging samen met natuurbelangenorganisatie Good Fish Foundation. Bijvoorbeeld tijdens de Visbeurs 2019 waar een duurzame visvitrine werd ingericht. Sinds eind vorig jaar is er een samenwerking met de keurmerken MSC en ASC. De informatie die zij bieden, wordt gedeeld met alle leden. Een aantal van die leden is inmiddels zelfs volledig MSC-gecertificeerd. Van Moort: “Kortom, het heeft de volle aandacht. Uit het onderzoek van de consumentenbond blijkt wel dat er nog steeds veel te winnen valt. Daar blijven we ons graag voor inzetten.”

Vervolg

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten gaat de komende maanden in haar ledencommunicatie nóg nadrukkelijker inzetten op dit onderwerp en extra ondersteuning bieden aan visspecialisten die hulp wensen bij het verbeteren van hun informatievoorziening richting de consument.

Altijd op de hoogte blijven?