Het seizoen van de Oosterscheldekreeft is gestart. Op 28 maart haalde visser Lennard Timmer de eerste kreeftenfuik naar boven. De veiling van het eerste exemplaar bracht 4.000 euro op voor het goede doel. Stichting Oosterscheldekreeft Zierikzee deelt het onderstaande verslag van de dag.

Vroeg in de ochtend leek het erop dat de eerste kreeftenfuiken vandaag met veel regen zouden worden binnengehaald. Gelukkig kwam later in de ochtend het zonnetje door met wel redelijk veel wind en golfslag.

Lucky Lobster

Vanuit Zierikzee voer om 11.30 uur de vissersboot ‘Lucky Lobster’ uit met aan boord de burgemeester van Schouwen-Duiveland Jack van der Hoek, de kersverse kreeftenkoningin Margot Dubelaar uit Kortgene, oud kreeftenvisser Sam Uil uit Burghsluis en de voorzitter van de stichting Oosterscheldekreeft Zierikzee Olivier Verwest. De ‘Lucky Lobster’ werd vergezeld van het party schip ‘De Frisia’ met aan boord ruim honderd ouderen en hulpbehoevenden uit de verzorgingstehuizen ‘De Wieken’ en ‘Borrendamme’ uit Zierikzee. Uitgenodigd door de stichting Oosterscheldekreeft Zierikzee om gratis mee te varen en om getuige te zijn van de vangst van de eerste Oosterscheldekreeft. Dankzij de hulp van de serviceclub ‘Ladies’ Circle Schouwen Duiveland’ is het vervoer van de ouderen naar de ‘Frisia‘ en visa versa geregeld. Aan boord kreeg men voor de lunch diverse broodjes en het geheel werd verder muzikaal omlijst door het muziekensemble ‘Tyrconnell’ onder leiding van Jan Schot.

Voorbij de Zeelandburg sloot ook het jacht ‘Amalia’ aan met aan boord de Commissaris van de Koning van Zeeland de heer Han Polman, de groepscommandant van de Onderzeedienst Jeroen van Zanten, voorzitter van de Zeeuwse Kreeftenvissers Ida Sinke en de voorzitter van de stichting Promotie Oosterscheldekreeft Nelleke Launspach.

Ophalen eerste kreeft

Dit jaar was het de eer aan kreeftenvissers Lennard Timmer met zijn schip BRU1 om de eerste kreeftenfuiken te lichten. Hij werd daarbij geassisteerd door kreeftenvisser Evert van de Zande. Bij aankomst van de fuiken, kwam het zonnetje goed door, met wel een flinke golfslag. Iets later dan gepland werd de eerste kreeftenfuiken uit de Oosterschelde gehaald. Lennard bracht deze in eerste instantie naar de ‘Amalia’. De Commissaris van de Koning noemde de kreeft bij ontvangst meteen naar de naam van de visser ‘Lennard’. Vervolgens voer de ‘Amalia’ langszij de ‘Lucky Lobster’ om de eerste Oosterscheldekreeft uit handen van de heer Polman en mevrouw Launspach te overhandigen aan de Kreeftenkoningin en de burgemeester.

Om 13.45 kwamen de schepen weer in Zierikzee aan en overhandigde de kreeftenkoningin de eerste Oosterscheldekreeft aan de burgemeester met de tekst: “Ik hoop dat Lennard een mooi plekje krijgt bij de gemeente.” Er stond veel publiek op de kade bij aankomst van de eerste Oosterscheldekreeft in Zierikzee. De burgemeester verwelkomde iedereen op de kade en zei verder in zijn speech: “De Oosterscheldekreeft is er weer na 23 jaar in Zierikzee waar het thuishoort.” Onder muzikale begeleiding van ‘Tyrconnell’ startte de kreeftenoptocht vanuit het Luitje door Zierikzee naar de Vismarkt. De burgemeester, de kreeftenkoningin en oud kreeftenvissers Sam Uil zaten op de paardenkar.

Kreeftenveiling

Later in de middag startte om 16.00 uur de kreeftenveiling voor twee goede doelen, te weten: .

  1. De stichting ‘De bende van het strand’. Deze stichting maakt zich sterk voor schone stranden op Schouwen-Duiveland.
  2. De stichting ‘Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland’. Deze is opgericht met als doel het redden van personen die dreigen te verdrinken.

De veiling werd geleid door de oud-voorzitter van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft, de heer Luit Ezinga en bracht uiteindelijk 4.000 euro op. International Seafoods Klink B.V. was de laatste die voor de eerste Oosterscheldekreeft een bod heeft gedaan. Leden van de kookclub ‘Klein krootje, lekker eten’ uit Zierikzee hebben de Oosterscheldekreeft-amuses klaargemaakt. De kookclub zal ook de geveilde Oosterscheldekreeft voor de firma International Seafoods Klink bereiden.

Kreeftenfeest

Het kreeftenfeest op de Vismarkt werd verder muzikaal omlijst door Rene Geelhoed met zijn band VOS en verder voorzien van diverse kreeftenamuses, oesters en andere hapjes aangeboden door de gezamenlijke horeca uit Zierikzee en diverse sponsoren. Vele vrijwilligers hielpen mee met het uitserveren van de vele lekkernijen. Er waren ruim 500 personen aanwezig.

Oosterscheldekreeft

Zeeland is de enige provincie van Nederland waar Oosterscheldekreeft, met een eigen dna-structuur, gevangen wordt. Nu na 24 jaar is traditiegetrouw de eerste Oosterscheldekreeft weer in Zierikzee aan wal gebracht. Zierikzee is de bakermat van de Oosterscheldekreeft. Immers de meeste kreeftenvissers uit Zeeland zijn afkomstig van Schouwen-Duiveland. Dit komt vooral, omdat het voormalige eiland Schouwen-Duiveland ingeklemd is tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer waar de meeste Oosterscheldekreeften vandaan komen.

Altijd op de hoogte blijven?