Nieuwe onderwijs- en onderzoeksfaciliteit op Terschelling

27 maart 2023 Redactie Vismagazine
Foto: Pixabay

Er komt een hoogwaardige onderwijs- en onderzoeksfaciliteit op Terschelling. De Gemeente Terschelling, stichting FB Oranjewoud en NHL Stenden Hogeschool (waarvan Maritiem Instituut Willem Barentsz onderdeel is) ondertekenden hiervoor maandag 13 maart een intentieovereenkomst.

De ondertekening van de overeenkomst was de aftrap voor het samen verder uitwerken van de ideeën. Het doel is een brede kenniscampus waar NHL Stenden en andere kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven werken aan innovatieve projecten op het gebied van circulariteit, waddengastronomie, duurzaam toerisme en klimaatadaptatie. Marc Otto, lid College van Bestuur NHL Stenden: “Dit zijn vraagstukken die typisch zijn voor het kwetsbare waddengebied, maar een wereldwijde impact kunnen hebben.”

Baai Dellewal

Het samenwerkingsverband streeft naar een iconisch ontwerp met de inzet van materialen van het eiland op de unieke locatie aan Baai Dellewal. De intentie bestaat om de lokaal bekende percelen en gebouwen ‘hotel Victoria’, ‘het Gebouw op Palen’, ‘de commandantswoning’ en ‘de woning kaars’ te ontwikkelen tot ‘Campus Victoria’. Stichting FB Oranjewoud neemt het gebouw in eigendom, NHL Stenden is initiatiefnemer van het project en de beoogde huurder. Samen met de gemeente Terschelling hebben partijen afgesproken zich optimaal in te spannen voor een succesvolle ontwikkeling. Het intentieonderzoek dient voor het einde van 2023 te zijn afgerond.

Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) 

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling is onderdeel van NHL Stenden Leeuwarden. Het instituut bestaat sinds 1875 en biedt opleidingen en cursussen voor een toekomst in de maritieme wereld. Het huidige schoolgebouw onderging in 2019 een metamorfose. Naast het schoolgebouw is er een moderne wooncampus voor studenten. Met de komst van de brede kenniscampus ontstaat de mogelijkheid tot verbreding van het maritiem onderwijs en onderzoek met interessante cross-overs. Denk aan grensverleggende minors en samenwerkingen met andere kennisinstellingen.

Uitdagingen regio

Ter voorbereiding op de nieuwe campus, wordt de bovenetage van het MIWB gebruikt als tijdelijke locatie om alvast samen met lokale partijen te werken aan impactvolle onderzoeksthema’s. Frank Gort, programmamanager: “Het is in deze fase belangrijk om van start te gaan, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.” De eerste uitdaging die al wordt opgepakt is het plasticafval op de stranden. Studenten van het lectoraat Circular Plastics van NHL Stenden onderzoeken samen met de Terschellingse stichting de Jutfabriek, die aanhaakte als eerste partner, verschillende reiniging- en recyclingopties voor het gevonden plastic.

Op termijn wordt samen met de Terschellingse samenleving en het lokale bedrijfsleven ook onderzoek gedaan naar de huisvesting van seizoenwerkers op Terschelling. 'Campus Victoria' kan hiervoor als oplossing dienen als de studenten vakantie hebben of op stage zijn. Dit vraagstuk past goed in de thema’s wonen, leven, werken en bereikbaarheid van de Regiodeal Wadden, waar de campusontwikkeling naar verwachting onderdeel van gaat uitmaken.

 

Altijd op de hoogte blijven?