Minister Adema reageert namens Koning op brandbrief visserij

11 mei 2023 Redactie Vismagazine Martijn Beekman / Rijksoverheid

Op verzoek van koning Willem-Alexander reageert Piet Adema, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, op de brandbrief van de visserij. “Ik geloof in een gezonde, toekomstbestendige visserijvloot voor Nederland, maar die zal er anders gaan uitzien dan we kennen.”

De visserij verkeert al langere tijd in zwaar weer. Op 6 mei overhandigde garnalenvisser Evert de Blok daarom aan de Marechaussee een brandbrief voor koning Willem-Alexander. Deze brief was opgesteld door Stichting Tot Behoud Visserij Nederland, EMK, Stichting Visserij en Natuur en het platform ‘Ik, de Burger’. Ruim 400 schippers uit Nederland en zo’n 45 Duitse en Belgische vissers die vissen in Nederlandse wateren ondertekenden de brief.

Reactie Adema

Adema schrijft in zijn reactie dat de visserij een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse cultuur. Hij geeft aan veel respect te hebben voor de vissers. “Visser zijn is meer dan een beroep, het is een manier van leven waar bovendien hele gemeenschappen economisch afhankelijk van zijn.” Hij zegt begrip te hebben voor de uitdagingen en onzekerheden waar de sector mee kampt. Maar verandering is volgens de minister noodzakelijk.

Kleinere en duurzame vloot

“We moeten samen werken aan een transitie naar een kleinere en meer duurzame vloot, die in balans is met de natuur en het klimaat”, schrijft Adema. “Dat is geen makkelijke opgave, maar wel een noodzakelijke. Het vraagt om ondernemerschap, innovatie, visie en vakmanschap. Ik zet mij ervoor in om deze transitie vanuit de overheid maximaal te ondersteunen en bij te dragen aan toekomstperspectief voor de visserijsector. Daarbij werk ik nauw samen met alle betrokken partijen, inclusief natuurorganisaties. Ook de Visie Voedsel uit de Noordzee en grote wateren die ik in het najaar verwacht af te ronden zal een belangrijke rol spelen in het schetsen van toekomstperspectief voor de sector. Voorop staat dat in Nederland ruimte moet blijven voor een economisch rendabele en duurzame visserij die in balans opereert met natuur.”

Bestaand gebruik garnalenvisserij

Vervolgens gaat de minister in op een aantal specifieke zorgpunten uit de brandbrief. Allereerst de discussie over of op de garnalenvisserij bestaand gebruik van toepassing is. Volgens de minister is dat niet het geval. “De garnalenvisserij wijzigt onder andere in omvang en beschikbaar visgebied steeds en wordt daarom al jarenlang consistent aangemerkt als een activiteit waarvoor steeds opnieuw een beoordeling op de effecten op de beschermde natuur moet plaatsvinden. De garnalenvisserij wordt dus al geruime tijd niet als bestaand gebruik aangemerkt.”

Stikstof

Vervolgens gaat Adema in op stikstof. “De garnalensector zal voor haar nieuw aan te vragen natuurvergunningen ditmaal ook een stikstoftoets moeten doorlopen. Elke vergunningaanvraag moet voorzien worden van een stikstofberekening. Daarmee maakt een visser inzichtelijk wat de depositie van de emissies van zijn schip is op de beschermde natuur.” Een katalysator helpt bij het verminderen van de uitstoot en kan ervoor zorgen dat er “meer visuren en vaaruren vergunbaar zullen zijn”. Maar vissers zijn niet verplicht om deze aan te schaffen.

Ruimte op zee

Veel vissers maken zich zorgen over de visruimte op zee. Ook dit komt aan de orde in de reactie van de minister. “We moeten blijven zorgen voor een balans tussen economie en natuur. Maar ik blijf mij inzetten opdat er voldoende ruimte is voor de visserij.” Ook kaart de minister de onrust rondom de Europese actieplannen voor een verbod op visserij in natuurgebieden aan. Het kabinet is hier zeer kritisch over. “Een verbod heeft grote gevolgen voor de Nederlandse visserijvloot, terwijl een gedegen inzichtelijke onderbouwing voor deze maatregel ontbreekt. Daarnaast ontbreekt een sociaal economische impact analyse van deze maatregel in het bijzonder op de kustgemeenschappen in de EU.”

Ondersteuning en voedselvisie

Daarna gaat de minister nog in op de ondersteuning voor de visserij, waaronder het Visserij Innovatie Netwerk en het Brexit Adjustment Reserve, en de voedselvisie. “Voedsel uit de Noordzee en grote wateren vormt een bron van eiwitten die bij kan dragen aan de voedselvoorziening”, schrijft de minister. “Gezien de Europese Green Deal en de Farm2Fork-strategie en veranderende geopolitieke verhoudingen vind ik het belangrijk dat we ons inzetten om deze voedselwinning voor de lange termijn te borgen.”

Conclusie

“Ik zie een toekomst voor een meer duurzame, economisch rendabele visserijvloot die weliswaar kleiner in omvang zal zijn, maar er wel voor zorgt dat onze visserijgemeenschappen levend zijn en de keten is toegerust op een toekomstbestendige vloot. Een sector die bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening. Dit maakt dat we nu moeten inzetten op een verandering. Dat is geen eenvoudige weg, maar wel de enige begaanbare weg. Dit zal ik samen met de sector doen en de sector hierin ook ondersteunen”, beëindigt de minister de brief.

De gehele brief is te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Altijd op de hoogte blijven?