EU sluit akkoord over vangstmogelijkheden voor 2024

18 december 2023 Redactie Vismagazine Paul Einerhand via Unsplash
De lidstaten van de Europese Unie (EU) sloten 12 december een akkoord over de vangstmogelijkheden voor de zeevisserij in 2024. Samengevat mogen vissers volgend jaar minder tong en meer makreel vangen. De beschermingsmaatregelen voor de paling blijven gehandhaafd.

Jaarlijks maakt de EU afspraken over de hoeveelheid vis die de verschillende lidstaten het komende jaar mogen vangen in Europese zeeën, de zogenoemde visquota. Met derde landen buiten de EU, zoals het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, worden aparte afspraken gemaakt .

Tong

Over de tong sloot de EU op 8 december al een akkoord met het Verenigd Koninkrijk. Hierin spraken de partijen af dat vissers 60 procent minder tong mogen vangen ten opzichte van 2023 met het doel om deze soort in de Noordzee te behouden. Tong is een belangrijke soort voor de Nederlandse vissers en dit besluit heeft voor hen grote gevolgen. “Vanuit Nederland is daarom, samen met Frankrijk, Italië, Denemarken en Portugal, de oproep gedaan om de sociaaleconomische effecten beter mee te wegen”, meldt de Rijksoverheid. “Nederland zal samen met deze lidstaten de nieuwe Europese Commissie ook oproepen om dit op te pakken.”

Paling

Europa heeft besloten om de paling te blijven beschermen. De visserij blijft voor deze soort een periode gesloten. Voor de Nederlandse palingvissers blijft dit van september tot en met november en de drie extra maanden die Nederland binnen de gestelde voorwaarden zelf invult. "Daarnaast gelden er in 2024 gesloten periodes voor de vangst van glasaal. Nederland vangt zelf geen glasaal, maar voert dit wel aan voor uitzet in het kader van aalherstel en de kweek ten behoeve van consumptie."

Makreel

Wel mag er in 2024 meer makreel gevangen worden . Dit heeft te maken met het aflopen van het Toegangsakkoord van de EU met Noorwegen, waardoor Denemarken haar quotum niet kon opvissen in de Noorse wateren. Deze onbenutte vangstmogelijkheden zijn met de nieuwe afspraken weer beschikbaar. “Dit is onder andere in het voordeel van Nederland, omdat Nederlandse vissers hierdoor meer makreel kunnen opvissen”, aldus de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

Altijd op de hoogte blijven?