Vis

Chef-koks Relais & Châteaux halen paling van het menu

5 december 2023 Redactie Vismagazine Henk Riswick

 

De leden van de World Culinary Council van Relais & Châteaux maakten 4 december bekend dat ze geen paling meer serveren en roepen de andere hotels en restaurants van de vereniging op om hetzelfde te doen. Tot verbazing van de palingsector. “De sector in Europa is inmiddels zo streng geregeld, dat de beperkte consumptie nauwelijks nog impact heeft op de palingstand”, aldus Alex Koelewijn namens Stichting DUPAN.

Het besluit van Relais & Châteaux volgt na een waarschuwing van hun partner Ethic Ocean. Deze milieuorganisatie vindt dat overheidsinstanties moeten luisteren naar wetenschapppers en de palingvisserij moeten opschorten. In de toelichting noemt Relais & Châteaux de situatie rondom de paling verontrustend. De vereniging verwijst hierbij naar de vermelding van paling op de rode lijst van bedreigde soorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en de adviezen van ICES de afgelopen jaren.

Reactie palingsector

In een reactie op dit bericht laat DUPAN weten het besluit van Relais & Châteaux te betreuren. Alex Koelewijn reageert namens de stichting met het onderstaande bericht.

“De vereniging Relais & Châteaux gaat met hun advies om paling van het menu te schrappen volledig voorbij aan de beschermingsmaatregelen van de EU Aalverordening 1100/2007, waarin het duurzaam gebruik en de bescherming van de paling al zijn vastgelegd. Zij verwijzen daarbij naar de IUCN, maar vergeten daarbij de IUCN-gebruiksvoorwaarden waarin wordt gesteld, dat het stoppen van handel negatief kan werken op de bescherming en herstel van (dier)soorten en juist negatief kan werken op de sociaal economische factoren.

Echte duurzaamheid gaat veel verder

Échte duurzaamheid gaat over zowel People, Planet als Prosperity. Relais & Châteaux heeft haar advies opgesteld, zonder overleg over met stakeholders ten aanzien van ‘Prosperity’, ofwel zonder de sociale en economische aspecten in ogenschouw te nemen. De Sustainable Eel Group en Stichting DUPAN vertegenwoordigen deze aspecten als het gaat om palingconsumptie en duurzaamheid. Met deze organisaties is niet overlegd.

Menu-advies staat haaks op EU-advies

Het advies van Relais & Châteaux staat haaks op het op 20 november door het Europese parlement aangenomen palingrapport van de EU-visserijcommissie, om de maatregelen ter bescherming van de palingstand niet nóg verder op de inmiddels zeer kleinschalige visserij af te wentelen, maar meer te doen aan de natuurwaarden en leefgebieden van paling, die overal in Europa sterk zijn aangetast.

Gecertificeerde paling met ESF-label

In november heeft de Sustainable Eel Group de nieuwe certificering voor paling “SEG Standard V7.0” uitgebracht, waarmee de Europese palingsector volgens de strengste eisen, op geheel verantwoorde wijze paling op de markt kan brengen, binnen geldende regelgeving en quota. Alle palingbedrijven (in totaal 90% van de markt) die volgens die standaard werken, zijn te herkennen aan het blauwe ESF-label op de palingverpakking.

Strenge regels EU hebben succes

De sector in Europa is inmiddels zo streng geregeld, dat de beperkte consumptie nauwelijks nog impact heeft op de palingstand. Bovendien is diezelfde sector medeverantwoordelijk voor veel van de beschermingsmaatregelen, waaronder het uitzetten van jonge paling en het voorkomen van smokkel en illegale handel, die niet uitvoerbaar zijn zonder de sector. En met succes; sinds 2011 is de daling van de paling stand gestopt en stijgt zelfs weer licht.

Betreurenswaardig

DUPAN betreurt het dan ook dat de vereniging heeft gekozen voor een negatief advies, zonder alle aspecten van duurzaamheid te beoordelen en zonder enig overleg met hun stakeholders.” 

Altijd op de hoogte blijven?