Verbazing internationale palingsector over ICES-advies

2 november 2023 Redactie Vismagazine Stichting DUPAN

ICES publiceerde 1 november het jaarlijkse advies voor de bescherming van de palingstand. Volgens het wetenschappelijke onderzoeksorgaan laat de palingstand een geringe daling zien en adviseert daarom een nul-vangst voor de palingvisserij. Tot grote verbazing van de internationale palingsector, die juist de hoeveelheid paling ziet toenemen.

“De status van de Europese paling blijft kritiek”, stelt ICES in het advies. Volgens ICES blijft de aanwas heel laag. De waarnemingen in de praktijk laten het tegenovergestelde zien, meldt Stichting DUPAN in een persbericht na het advies van ICES. “In de sector roept het vragen op over de juistheid van de metingen en de betrouwbaarheid van de cijfers”, aldus DUPAN.

Reactie DUPAN

“Aan de kusten van Frankrijk komt 85% van alle glasaal (baby paling) in Europa aan. De jaarlijkse monitoring van de Franse visserijcommissies laten al jaren een stijgende lijn in het aantal glasalen zien. Maar ook wetenschappelijke onderzoeken in de Zuidelijke Oostzee, Nederland en Zweden tonen een stijging aan. Voor Frankrijk redenen genoeg om aan te sturen op methodes waarbij wetenschappelijke gegevens worden geïntegreerd met die uit de visserij. Tot nu toe is daar door ICES-wetenschappers echter afwijzend op gereageerd. De wetenschap worstelt al jaren met meetmethodieken. Omdat men stug blijft vasthouden aan monitoring op vaste plekken ondanks dat de omstandigheden veelal ingrijpend veranderd zijn en de jonge paling haar weg al lang elders heeft gevonden.

Wetenschappers meten in heel Europa de hoeveelheid glasaal die bij de kusten naar binnen komt. Tussen 1980 en 2010 daalde de intrek van glasaal, net als andere migrerende vissoorten, fors door verdwijning of afsluiting van leefgebied (95% volgens WWF-onderzoek), kustbarrières, obstakels in het water en overbevissing. Vanaf 2010 is het aantal jongen echter gestabiliseerd. De cijfers laten het laatste decennium zelfs een lichte stijging zien. In seizoen 2022/2023 was die stijging voor de Franse wetenschappelijke adviescommissie de reden om het vangstquotum voor 2023/2024 te verhogen van 59 naar 95 ton. De overheid hield de verhoging beperkt tot 65 ton (waarvan 60% voor uitzet in de natuur). “

Aanpak barrières palingtrek

De Europese Visserijcommissie nam in oktober unaniem het advies van speciaal rapporteur Bert-Jan Ruissen (SGP) om geen aanvullende visserijmaatregelen te nemen. “Zolang de paling de paaigronden niet kan bereiken heeft het geen zin de visserij nog verder te beperken”, zegt Ruissen op de website van de Vissersbond. Hij noemt de huidige aanpak te eenzijding en spreekt van een cruciale rol voor de vissers.

De focus komt te liggen op het verwijderen van barrières die de palingtrek bemoeilijken. Deze worden volgens DUPAN inmiddels algemeen gezien als belangrijkste oorzaak van de daling in de palingstand in de vorige eeuw. In november besluit het Europarlement over het advies van Ruissen.

Altijd op de hoogte blijven?