2024 wordt jaar van ‘hard aanpoten’

27 februari 2024 Nederlands Visbureau Nederlands Visbureau
Het zijn spannende tijden voor de vissector en het blijft hard aanpoten de omzetten en marges weer op een redelijk niveau te krijgen. Maar de kansen voor de Nederlandse import-, handels- en verwerkende bedrijven blijven volop aanwezig. 

Dit zei Diek Parlevliet, voor­zitter bestuur Nederlands Visbureau, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Wassenaar. “Met een steeds verder dalende zelfvoorziening op nationaal en EU-niveau – en dus een verder toenemende behoefte aan de import van grondstof, een verdere waardetoevoeging en aansluitende handel en export – kan het Nederlandse seafood cluster zijn partijtje blijven meeblazen binnen Europa. Op politiek gebied, nationaal en internationaal, hopen we op meer positieve aandacht en ondersteuning voor Nederlandse onder­nemingen, inclusief de vissector.”

Kostendekkende basis

Afgelopen jaar hebben de medewerkers en het bestuur van het Nederlands Visbureau, als enig overgebleven sectorbrede organisatie binnen de Nederlandse vissector, zoveel als mogelijk het programma van activiteiten van het Visbureau ten uitvoer gebracht. Ook in 2024 is het Visbureau hét servicebureau voor activiteiten en projecten waaraan binnen de totale vissector behoefte is.

Nieuw hierbij is dat het Visbureau zijn eigen broek moet ophouden en gaat werken op volledig kostendekkende basis, betaald door de rechtstreekse gebruikers (een deelsector of een groep deelnemende ondernemingen) van deze projecten en activiteiten. Gezien alle in het verleden verzorgde activiteiten en projecten kan het Visbureau wel aanspraak maken op de rol van preferred supplier.

Warmlopen voor Barcelona

19 VISBUREAU (SEG 2024)

Na de succesvolle editie van 2023 is het Holland paviljoen in het beursgebouw Fira Barcelona van 23 tot en met 25 april weer the place to be. Met een extra unit breidt het Visbureau zijn vaste plek in hal 3 uit naar zes units waarin 18 deelnemende bedrijven én het Visbureau zichzelf vertegenwoordigen onder de Nederlandse vlag. In de hal waar bezoekers van twee zijden het beurscomplex binnenkomen of vanaf de loopbrug een goed overzicht hebben, zorgen de units voor een in het oog springend paviljoen. Deze mooie locatie maakt het voor Nederlandse importeurs en exporteurs mogelijk op een opvallende wijze op de wereldvisbeurs aanwezig te zijn.

Zie verder www.visbureau.nl/nieuws 

Altijd op de hoogte blijven?