Saneringregeling visserij open

25 juli 2022 Redactie Vismagazine Paul Einerhand /Unsplash
Foto: Paul Einerhand via Unsplash

Na het akkoord van de Europese Commissie heeft Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de saneringsregeling visserij vastgesteld. De regeling gaat 1 september open. Voor de regeling is 155 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR).

“Dat saneren pijn doet begrijp ik”, zegt minister Staghouwer. “Het is immers het einde van een manier van leven. Ik hoop daarom dat ook in deze tijd er vanuit de visserijgemeenschappen naar elkaar wordt omgekeken om iedereen de ruimte en mogelijkheid te geven een juiste beslissing te nemen.”

Brexit

De saneringsregeling komt uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR), bedoeld om de negatieve effecten van de Brexit op te vangen. De regeling richt zich op ondernemers die geen toekomst meer zien in de visserij. “Omdat een groot deel van de Nederlandse visserijsector geraakt wordt door Brexit, zal met deze saneringsronde naar verwachting voor een groot deel al invulling gegeven worden aan de voorgenomen sanering uit de Kottervisie”, aldus de Rijksoverheid.

Saneringsregeling

Vissers die gebruik willen maken van deze regeling moeten aantonen dat ze quotum verliezen door de Brexit. Hiervoor geldt een minimum van 20 procent. Daarnaast moeten ze hun vissersvaartuigen voor 1 april 2024 laten slopen en vervallen de individuele vangstrechten (contingenten) die gekoppeld zijn aan het vaartuig. Ook mogen deze vissers vijf jaar lang geen nieuw vissersvaartuig inschrijven.

Brutotonnage

De vergoeding die vissers krijgen die gebruik maken van deze regeling is afhankelijk van het brutotonnage (BT) van het vaartuig. De ontvangsten voor de sloop worden in mindering gebracht. “Het bedrag per BT is bepaald aan de hand van het gemiddelde inkomensverlies van de eigenaar van het vissersvaartuig als deze stopt met vissen over acht jaar. Het inkomensverlies wordt berekend aan de hand van de referentiejaren 2015 tot en met 2019, de coronacrisis is hiermee buiten de referentieperiode gehouden.”

Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

Geen nieuws van Vismagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maandag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?