Voorwaarts!

26 september 2023 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis
Dat het onstuimig is in de visserij zal niemand ontgaan zijn. Sanering en inperking van visgronden en quota eisen een zware tol. Wat gebeurt er achter de schermen om de visserij­sector en aanverwante industrie te helpen in roerige tijden?

Foto’s van rijen viskotters die klaarliggen om gesloopt te worden. Ze stonden de afgelopen maanden in diverse kranten. Pijnlijk om te zien. Niet alleen eigenaren van visserijondernemingen voelen die pijn, maar ook toeleveranciers, visverwerkende industrie, visafslagen en consumenten merken dit of gaan dit merken. Wat doet Profinis om de pijn te verzachten?

Saneerders begeleiden

De meeste aanvragers hebben inmiddels de saneringspremie ontvangen. Voor hen volgt nu een proces van financiële afwikkeling en keuzes maken voor de toekomst. In de voorwaarden van de saneringsregeling is opgenomen dat de sanerings­premie terugbetaald moet worden als er binnen vijf jaar wordt geherinvesteerd in een vissersvaartuig in Nederland. 

Daarmee wordt ook de vorming van een herinvesteringsreserve voor dat doel buiten spel gezet door de maximale termijn van drie jaar na het jaar waarin de HIR is gevormd. Een aantal ondernemers heeft daarop besloten om wel te herinvesteren, maar in een andere bedrijfstak. Als financieel adviseur mogen we deze ondernemers fiscaal verder begeleiden. 

Nieuwe subsidies aanvragen

Niet alleen visserijondernemingen worden door de sanering getroffen. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij is in kaart gebracht hoe de Noordzeevisserij verweven is met de bedrijvigheid op land. Sanering blijkt aan land een grote impact te hebben op werkgelegenheid en omzet. Daarom heeft Piet Adema, demissionair minister van LNV, in juni van dit jaar een subsidie aangekondigd van 30­ miljoen euro, die bestemd is voor de omschakeling van visbedrijven aan wal en voor initiatieven die ‘de identiteit en werkgelegenheid in gemeenschappen behouden waar families al generaties aan de visserij zijn verbonden’. 

Deze toezegging kwam als een verrassing en meerdere partijen azen nu op dit geld. En dan blijkt ook weer dat de markt in vissersdorpen behoorlijk veerkrachtig is. Er zijn potentiële projecten genoeg zo blijkt. Veelal zijn het projecten die wel met vis te maken hebben, maar dan met gebruik van importvis of als restproduct (visolie). Uiteraard houden we deze subsidie nauwlettend in de gaten.

Blijvende ondersteuning visserijbedrijf

Gelukkig hebben lang niet alle visserijbedrijven de aangevraagde sanering doorgezet. Voor veel voortzettende bedrijven hebben we in samenwerking met andere partijen verschillende subsidies bij RVO aangevraagd. Ten eerste de ‘overbrugging voor de visserij’ als tegemoetkoming in de gestegen kosten, de subsidie ‘Vissersvaartuig stilliggen Brexit’ als tegemoetkoming voor de periode dat kotters voor de kant lagen en de vorige maand geopende subsidieregeling ‘Minder energieverbruik in de visserij’ om vissersvaartuigen energiezuiniger te maken door investering in innovatieve onderdelen. Ervaring leert dat subsidiepotjes snel leeg zijn. Met de laatstgenoemde subsidieregeling zal dat ook zo zijn. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u plannen in die richting heeft.

De visserijsector en industrie heeft eerder voor hete vuren gestaan en is veerkrachtig gebleken in het verleden. Daarom op naar te toekomst onder het motto: ‘Ora et labora’!

Profinis  
Gerrit van den Berg

Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?