Plannen voor herstructurering vissersvloot

1 juli 2020 Pixabay

“De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een langetermijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch gezond te kunnen blijven vissen.” Minister Schouten deed onlangs in een brief aan de Tweede Kamer alvast uit de doeken hoe zij de € 119 miljoen uit het Noordzeeakkoord wil besteden, zo beschrijft de Vissersbond op de website.

Voor de besteding van het budget, houdt minister Schouten vast aan de volgende vijf pijlers:

  1. Aanjagen van innovaties voor de visserij van de toekomst: flexibeler en duurzamer
  2. Vissers die de stap naar de toekomst niet kunnen of willen maken, helpen om hun bedrijf te beëindigen
  3. Versterking van de handhaving en een betere naleving van de regels
  4. Ook aandacht voor garnalen- en andere kustvissers
  5. Internationale samenwerking essentieel

Lees het hele artikel – met uitgebreide uitleg per punt – dit artikel op Vissersbond.nl.

Altijd op de hoogte blijven?