Kamervragen over nieuwe Wnb-vergunning garnalenvisserij

31 juli 2023 Redactie Vismagazine Vismagazine

Ondanks het zomerreces hebben vier kamerleden vragen gesteld aan minister Christianne van der Wal van Natuur & Stikstof en minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de nieuwe vergunning die garnalenvissers op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig hebben.

Vanaf 1 oktober hebben garnalenvissers een nieuwe Wnb-vergunning nodig om te kunnen vissen in de Natura 2000-gebieden voor de Nederlandse kust. Een component van deze vergunning is emissie van de stikstofuitstoot. Deze eisen verschillen per visser omdat het afhankelijk is van het visgebied en de uitstoot van de betreffende kotter. Deze worden berekend door middel van het AERIUS-model. Tot 30 september geldt nog de zogenaamde gedoogconstructie.

Kamervragen

Tweede Kamerleden Eline Vedder (CDA), Pieter Grinwis (ChristenUnie), Roelof Bisschop (SGP) en Peter Valstar (VVD) hebben de verantwoordelijke ministers Van der Wal en Adema twaalf vragen gesteld. Onder andere over de subsidieregeling waar de garnalenvissers gebruik van konden maken, het gebruikte rekenmodel voor de stikstofuitstoot en een mogelijke verlenging van de gedoogregeling. De kamerleden stelden de vragen in samenwerking met de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid.

Reactie Johan Nooitgedagt

“De vragen van de betreffende Tweede Kamerleden, maar juist ook de antwoorden, zijn van groot belang voor het voortbestaan van bijna alle kustvissers en in het bijzonder op dit moment de garnalenvisserij”, reageert voorzitter Johan Nooitgedagt op de website van de Vissersbond. “Minister van LNV, mevrouw Christianne van der Wal, heeft nog steeds géén antwoord gegeven op onze ingediende notities en pamfletten omtrent deze moeilijke stikstofkwesties. Dat de Kamerleden, sommige vanaf hun vakantieadres, deze aandacht vragen is heel bijzonder en toont dat ze zeer begaan zijn met de positie van deze kleinste ondernemers van de Nederlandse Visserij.”

Zorgen om toekomst garnalenvissers

Nooitgedagt is bezorgd over de toekomst van de garnalenvissers. “Er zijn voor België, Denemarken, Nederland en Duitsland ongeveer 500 garnalenvissers actief. Daarvan moeten 200 garnalenvissers van Nederland maatregelen nemen die per schip anderhalve ton euro aan kosten met zich mee kunnen brengen. Of je dan wel een vergunning krijgt om het terug te verdienen is dan nog steeds de vraag. Om die reden werd ook een oproep door ons gedaan voor een saneringsregeling want veel garnalenvissers zien het gewoon niet meer zitten om te varen onder de Nederlandse vlag. We blijven strijden voor deze en andere belangen in de visserij en kijken uit naar de antwoorden van Minister van LNV, mevrouw Christianne van der Wal, die de hoeder van de stikstof mag worden genoemd. De garnalenvissers stoten maar 0,01 procent van de scheepvaart in onze visserijgebieden uit. De auto-carrier, Noord van Ameland, die nu een week in de brand zal staan stoot meer rotzooi uit dan de garnalenvissers met elkaar kunnen bedenken. Dat is in en in triest om mee maken en ook om moed te houden. Ik ken garnalenvissers die staan er gewoon bij te janken en ik moet zeggen dat ik daar zelf ook emotioneel bij word. Dit doet wat met je.”

Altijd op de hoogte blijven?