Olga Haenen nieuwe lector INVIS Has Hogeschool

29 januari 2018

Olga Haenen is sinds 1 januari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS). Het lectoraat richt zich op een veterinair gezonde, duurzame en (voedsel)veilige kweeksectoren van insecten en vis.

Het lectoraat is een nauwe samenwerking tussen HAS en Wageningen Bioveterinary Research. Haenen werkt als senior onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Ze is al 30 jaar actief op het gebied van diagnostiek en onderzoek van vis-, schaal- en schelpdierziekten, en heeft een wereldwijd netwerk.

Vis: eiwitbron van de toekomst

Vis wordt gezien als een belangrijke eiwitbron voor de toekomst. Een duurzame productie van vis met behulp van insecteneiwitten kan een bijdrage leveren aan de reductie van de klimaatbelasting. Het lectoraat heeft daarom als doel om de Nederlandse onshore aquacultuur aan te laten sluiten bij de insectenteelt door gezonde en voedselveilige insecten te gebruiken als eiwitbron in visvoer. Mogelijk kan het visvoer op reststromen worden gekweekt. Hiermee wordt een duidelijke behoefte aan een verbinding tussen de sectoren en aan een toename van de productie van nieuwe, vis- en insecten-eiwitten ingevuld.

De basis van het lectoraat zijn drie proeftuinen:

  • Proeftuin Kweek van Insecten. Het lectoraat wil onder andere een gezondheidsmonitoringsysteem voor insectenkweekbedrijven ontwikkelen.
  • Proeftuin Visteelt. Het lectoraat wil zich onder andere gaan richten op de ontwikkeling van een richtlijn voor optimale, duurzame, veilige kweek van vis in een gezonde keten, voor onshore visteeltbedrijven in Zuid-Nederland.
  • Proeftuin Visvoer op basis van insecten. Insecten als eiwitbron in visvoer is een nieuw concept. HAS Hogeschool en Wageningen Bioveterinary Research willen op dit gebied een pioniersrol gaan spelen in samenwerking met het bedrijfsleven.

In alle proeftuinen wordt daarnaast kennis ingezet op het gebied van diagnostiek van en onderzoek naar ziekten van insecten en vis, hygiëne, contact-zoönotische bacteriën, gezondheidsparameters, epidemiologie en ziektepreventie.

Altijd op de hoogte blijven?