Minder garnalen in 2023

4 januari 2024 Redactie Vismagazine Vismagazine
De garnalenvissers kijken niet terug op een goed jaar. Naast de hoge brandstofkosten en strengere regels viel ook de garnalenvangst erg tegen. Brachten de vissers in 2021 nog bijna 20 miljoen garnalen aan wal, was dit in 2023 nog maar 5 miljoen kilo.

“Er waren hier bijna geen garnalen. Ik ben al twintig jaar visser en heb het nog nooit zo slecht meegemaakt”, vertelt garnalenvisser Erik Rotgans aan NH Nieuws. Nederlandse garnalenvissers mogen ook in de Duitse en Deense wateren vissen. Volgens degenen die uitweken naar Duitsland was de situatie daar iets beter. Desondanks bleef de vangst in 2023 bij 5 miljoen, blijkt uit cijfers van VisNed. Dit had ook effect op de visveilingen. Zo verwerkte de Visafslag in Den Oever het afgelopen jaar 75 procent minder garnalen.

Ook de Belgische vissers brachten veel minder garnalen aan wal. De Vismijn in Nieuwspoort kreeg 47 ton garnalen binnen, melden verschillende Belgische media. In 2022 was dit nog 110 ton. Een afname van 63 ton.

Oorzaak minder garnalen

Kris Vandecasteele, schepen van visserij Nieuwpoort, zegt tegen Focus WTV dat hij denkt dat er iets mis is met de natuur. “Ik denk dat de wetenschap zich daar eens over moet buigen om te achterhalen hoe dat komt. Ik vermoed dat een veelvoud van nieuwe menselijke activiteiten op zee daar iets mee te maken kan hebben.”

Tegen de NOS zegt Geert Meun van VisNed dat wetenschappers gissen naar de mogelijke oorzaken. Misschien speelt de toename van wijting een rol, aangezien deze vissoort graag garnalen eet. Ook wijst hij erop dat de vissers veel minder ruimte op zee hebben vanwege de aanleg van windparken op zee en de toename van beschermde natuurgebieden. Wel zegt hij dat de visquota er niks mee te maken hebben. “De garnaal is als diersoort niet bedreigt.”

Toekomstperspectief garnalenvissers?

Al met al was 2023 geen goed jaar voor de garnalenvissers. Er zijn steeds meer regels waaraan de vissers moeten voldoen, terwijl de gebieden waar ze nog mogen vissen steeds kleiner worden. Zo loopt er een discussie over het sluiten van de Voordelta en kwam er een Europees Plan om in 2030 alle bodemberoerende visserij in natuurgebieden te verbieden. Dit was de aanleiding dat de garnalenvissers begin maart 2023 een brandbrief aan de koning geschreven Het enige lichtpuntje is dat de Europese Visserijcommissie begin december zeer kritisch was over dit plan.

Dit alles maakt dat veel garnalenvissers niet positief naar de toekomst kijken. Meun geeft aan dat enkele tientallen garnalenvissers willen stoppen, maar dat ze wel financiële steun willen van de overheid. Omdat de garnalenvisserij niet gebonden is aan quota, komen de vissers niet in aanmerking voor de bestaande steunmaatregelen, vertelt hij aan NOS. VisNed is hierover in overleg met zowel de Nederlandse overheid als de EU.

Altijd op de hoogte blijven?