Vis

Jonge haring en sprot groeien op in Waddenzee

6 november 2023 Redactie Vismagazine Pixabay
PhD-student Margot Maathuis verrichte met geluidsgolventechniek onderzoek naar kleine vissen in de Waddenzee. Hieruit blijkt dat scholenvormende vissen, zoals jonge haring en sprot, opgroeien in dit gebied.

Grote scholen kleine vissen zijn lastig in kaart te brengen. Ze leven niet op de bodem, maar in de waterkolom in troebel water, zijn erg mobiel en kleiner dan 20 centimeter. Met geluidsgolven zijn deze vissen wel in beeld te brengen. Akkoestische apparatuur zendt signalen uit die objecten in het water reflecteren. Op open zee wordt deze techniek al langer gebruikt, maar in ondiep water, zoals de Waddenzee nog niet. Het probleem hierbij is dat de akoestische apparatuur in ondiep water ook signalen van de bodem oppakt.

Waddentools Swimway

Het project Waddentools Swimway onderzoekt de bottlenecks voor vis in de Waddenzee. De onderzoekers gebruiken hierbij nieuwe akoestische apparatuur die ook in ondiep water gebruikt kan worden. PhD-student Margot Maathuis kon onder de paraplu van dit project haar onderzoek doen. Ze plaatste de akoestische apparatuur met een frame op de zeebodem van het Marsdiep (zeegat tussen Texel en Den Helder). De geluidsgolven werden naar het wateroppervlak gericht waardoor de apparatuur een jaar lang alle vissen die voorbij zwommen kon vastleggen.

Resultaten onderzoek

Het Marsdiep fungeert als doorgang van vissen die van de Noordzee naar de Waddenzee migreren. Uit de data van de akoestische apparatuur blijkt dat scholenvormende vissen als haring en sprot duidelijke seizoenspatronen hebben met een piek in het late voorjaar. Ze bevinden zich vooral rond de 10 meter diepte. Ze zwemmen vooral met de stroming mee maar bij afgaand water proberen ze in de Waddenzee te blijven. “Dat bevestigt ons idee van de functie van de Waddenzee voor deze soorten als een opgroeigebied”, concludeert Margot op de website van het project.

Bron: Waddentools Swimway

Altijd op de hoogte blijven?