ICES adviezen voor 2023

4 juli 2022 Redactie Vismagazine Paul Einerhand via Unsplash
Foto: Paul Einerhand via Unsplash

De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) heeft de adviezen voor 2023 bekend gemaakt. Veel visbestanden in de Noordzee staan er goed voor. Wel adviseert ICES sterke quota-verlagingen voor tong, haring, tarbot en griet.

Op verzoek van de Europese Commissie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen geeft ICES jaarlijks advies over hoeveel vis er gevangen mag worden. Dit moet de visbestanden gezond houden, zodat er ook op de lange termijn de maximaal duurzame oogst (MSY - Maximum Sustainable Yield) wordt behaald. De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2022 de vangstquota vast voor 2023. Hierbij spelen de adviezen van ICES een belangrijke rol.

Adviezen ICES

Haring
Volgens ICES is het haringbestand gezond, maar signaleer wel een afname sinds 2016. Daarom heeft de raad de hoogte van het haringbestand naar beneden bijgesteld. Het advies voor 2023 is een haringvangst van 414.886 ton – een afname van 6 procent – waarvan 403.813 ton voor menselijke consumptie en 11.073 ton voor de industrievisserij.

Tong
De visserijdruk op Noordzeetongbestand is sterk afgenomen en zit op MSY-streefniveau. Wel schat ICES dat tong geboren in 2018 kleiner wordt dan verwacht en heeft daarom de verwachte grote bijdrage aan de paaistand naar beneden bijgesteld. Het advies luidt maximaal 9.152 ton, 40 procent minder dan in 2022.

Schol
Het model voor de schatting van het scholbestand is in 2022 opnieuw geëvalueerd, waardoor het scholbestand naar beneden is bijgesteld. ICES verwacht dat het bestand de komende jaren verder toe zal nemen en adviseert een totale vangst van maximaal 150.705 ton schol. Een lichte groei van 6 procent ten opzichte van vorig jaar.

Tarbot en griet
Griet en tarbot worden onder een gezamenlijke TAC beheerd. ICES adviseert echter om op soortniveau te beheren om overbevissing van een van de soorten te voorkomen. Het tarbot bestand is gezond maar heeft wel historisch lage aanwas. ICES adviseert daarom een totale vangst van maximaal 2.432 ton tarbot, 33 procent minder dan in 2022. Voor griet zijn er onvoldoende gegevens voor uitgebreide bestandschatting. Volgens ICES is het bestand gezond, maar neemt wel af. ICES adviseert maximaal 1.315 ton griet, een afname van 30 procent.

Kabeljauw
Kabeljauw is nog niet uit de gevarenzone, maar het gaat volgens ICES wel beter met deze bestanden. Dit komt vooral door een forse afname van de visserijdruk in 2021. Wel is er sprake van lage aanwas van jonge kabeljauw. Daarom adviseert ICES een totale vangst van maximaal 22.946 ton kabeljauw, een toename van 44 procent.

Wijting
Met de wijting gaat het goed. Het bestand is gezond. ICES adviseert een totale vangst van 110.172 ton wijting. Dit betekent een toename van 214 procent.

Zeebaars
Het zeebaarsbestand zit net met boven het limietniveau, maar groeit langzaam. Het advies is een totale vangst van 2.542 ton, een toename van 15 procent.

Bron: Wageningen University & Research

Altijd op de hoogte blijven?