Handelaren in illegale paling lopen zelf in de fuik

4 september 2023 Redactie Vismagazine Stichting DUPAN

De Spaanse Guardia Civil arresteerde in samenwerking met EUROPOL dertig mensen en nam 18 ton glasaal ter waarde van ruim €20 miljoen in beslag. De door de Guardia Civil geleidde operatie, met de naam ASKEA IV-LAKE, vond plaats in samenwerking met 32 Europese landen.

Het onderzoek richtte zich op drie legale bedrijven en leidde tot de arrestatie van dertig personen in Spanje, voornamelijk in Asturië en San Sebastián, op beschuldiging van onder meer handel in verboden diersoorten en smokkel. De Nederlandse Stichting DUPAN wijst erop dat de betrokken, legale bedrijven, alle drie zonder het gangbare SEG-certificaat opereerden. SEG-gecertificeerde bedrijven werken volgens een standaard die een legale vangst binnen het Europese quotum en een legale eindbestemming binnen de EU van alle paling garanderen, waardoor illegale praktijken zijn uitgesloten.

Operatie ASKEA IV-LAKE

De operatie ASKEA IV-LAKE wordt als historisch beschouwd: in totaal is in heel Europa 25 ton paling in beslag genomen en zijn 256 mensen gearresteerd. Alleen al in Spanje werden bijna duizend controles en inspecties uitgevoerd in havens, luchthavens en distributiekanalen. Drie criminele organisaties in Spanje, met vestigingen in Portugal en Frankrijk, werden ontmanteld. Tegen de arrestanten zijn meerdere aanklachten ingediend; handel in verboden diersoorten, smokkel, vervalsing van documenten en schendingen van de volksgezondheid.

Illegale handelsmethoden onthuld

Uit het onderzoek bleek dat legale bedrijven werden gebruikt om illegaal gevangen glasaal op de markt te brengen. De glasaal werd illegaal geëxporteerd naar Zuidoost-Aziatische landen, verborgen in persoonlijke bagage met zuurstofzakken waarin de glasaal tot 42 uur kan overleven.

Internationale samenwerking

Spanje, Portugal en Frankrijk waren sleutelspelers in deze internationale operatie. Het gebruik van legale bedrijven om illegale activiteiten te camoufleren bemoeilijkte de operatie, maar de samenwerking tussen Europese landen heeft complexe onderzoeken over meerdere landen mogelijk gemaakt. Meer dan een ton glasaal en bijna twee ton volwassen paling werden vrijgelaten in de natuur. Verschillende visserijonderzoekscentra werkten samen om de overleving en het uitzetten van de in beslag genomen paling mogelijk te maken.

Aanslag op herstel palingstand

De Europese paling is een van de meest bedreigde Europese soorten en illegale visserij vormt een ernstige belemmering voor de vooruitgang van de palingstand. Deze operatie maakt deel uit van het Spaanse actieplan tegen illegale handel en internationale stroperij en het LIFE SATEC-project. De acties van de Guardia Civil, in samenwerking met de Spaanse regering, zijn gericht op het bestrijden van de illegale handel in bedreigde diersoorten en het bijdragen aan het behoud ervan.

Beschermde soort

Paling is een beschermde soort en is opgenomen in op de CITES-lijst Appendix II (bijlage B van communautaire verordening 338/97), wat betekent dat de handel binnen de EU is onderworpen aan vangstquota, en waarbij de uitvoer ervan buiten de EU volledig verboden is. In een aantal Aziatische landen is paling echter een zeer gewild product, waarvoor handelaren tot 5.000 euro per kilo betalen. Reden waarom criminele groepen en organisaties zich al jaren op de illegale export storten.

Certificering voorkomt illegale handel

De SEG-standard-certificering is er onder andere op gericht om illegale handel in paling te voorkomen. In Frankrijk, bron van 85% van alle Europese glasaal, zijn de visserij en de handel grotendeels gecertificeerd. In Nederland is meer dan 90% van de palingkweek en -handel aangesloten bij Stichting DUPAN en werkt daarmee verplicht met SEG-gecertificeerde paling. De afkomst uit verantwoorde, legale bron is daarmee gegarandeerd.

Bron: Stichting DUPAN

Altijd op de hoogte blijven?