Factsheet over duurzame haring

7 juni 2023 Henk Riswick

Donderdag 8 juni is het Wereld Oceanen Dag en op 23 juni opent het haringseizoen. Reden voor Marine Stewardship Council (MSC) om een factsheet te maken over haring en andere pelagische soorten met informatie over de duurzaamheid van deze soorten.

In 2030 bestaat de wereldbevolking uit meer dan 8 miljard mensen. Hiermee wordt de druk op de wereldwijde voedselproductiesystemen groter dan ooit. Een grote groep wetenschappelijke instituten – onder leiding van universiteit van Stockholm en Stanford– roepen op tot een ‘blauwe revolutie’ oftewel vis is essentieel om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Zij stellen dat door klimaatverandering de druk op visbestanden alsmaar groter wordt: niet alleen door een verschuiving van het verspreidingsgebied van soorten ten gevolge van de opwarming van de oceaan, maar ook omdat de visconsumptie stijgt.

CO2-voetafdruk vis

De CO2-voetafdruk van een aantal vissoorten en schelpdieren is veel lager dan die van vlees. Klimaatbewuste consumenten kunnen dus vaker voor vis als alternatief kiezen. Vis is een van meest voedzame voedingsmiddelen, boordevol vitaminen, en voorziet in een vijfde van de dagelijkse eiwitbehoefte van meer dan 3 miljard mensen wereldwijd.

Haring en andere pelagische soorten zoals makreel en sardines zijn de perfecte soort voor de blauwe revolutie; ze bevatten veel gezonde vetzuren, de visnetten slepen niet over de bodem en ze hebben vrijwel geen bijvangst.  Bovendien is het brandstofverbruik per kilo gevangen vis relatief laag, ook in vergelijking met veel vegetarische vlees- en visvervangers (een gunstige carbon footprint).

Overbevissing

Volgens Wereldvoedselorganisatie FAO is de overbevissing sinds 1970 ieder jaar toegenomen, en wordt inmiddels meer dan één derde van alle visbestanden op aarde overbevist. Het belang van duurzaamheid in de visindustrie is niet te onderschatten, zeker gezien de structurele overbevissing van een aantal soorten waardoor bijvoorbeeld makreel niet meer MSC-gecertificeerd is.

Alleen al in de afgelopen vijf jaar hebben de vangsten van makreel, Atlantisch-Scandinavische haring en blauwe wijting de door de ICES aanbevolen vangsten met bijna vijf miljoen ton overschreden Atlantisch-Scandinavische haring- en blauwe wijting-visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan hun MSC-certificering hebben verloren. Zolang regeringen er niet in slagen overeenstemming te bereiken over de toewijzing van vangstquota en de bestanden op een duurzame manier op lange termijn te laten beheren, blijven de MSC-schorsingen van kracht. "Gelukkig zijn de vangstafspraken over de Noordzeeharing wel goed, en is deze visserij in 2022 weer opnieuw gecertificeerd", aldus MSC.

Factsheet haring

In een factsheet heeft MSC alles op een rijtje gezet. Hierin staat:

  • Actuele bronnen en data over de blauwe revolutie zoals data over de carbonfootprint van vis, meervangst wanneer duurzaam wordt gevist en de voedingswaarde van vis.
  • Marktcijfers haring en keurmerk aandeel MSC
  • Uitleg en achtergronden waarom niet alle haring duurzaam is.

Altijd op de hoogte blijven?