Verloren visrechten

5 april 2022 Johan Nooitgedagt, Voorzitter Vissersbond

In Denemarken is er een brede politieke overeenstemming over de compensatie van de verloren visrechten als gevolg van de Brexit. Dat geeft voor de Deense vissers hoop op een toekomstige sterke en duurzame Deense visserij, aldus de Deense visserijvoorman Svend-Erik Anderson.

De Nederlandse Vissersbond heeft het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vanaf het begin gevraagd het verlies van vangstrechten te compenseren voor hen die willen blijven vissen en niet met de Brexit-regeling in sanering gaan. De andere visserijorganisaties in Nederland gaven daar destijds niet of te weinig uitgesproken steun aan. Nu lijkt het voor de overheid te laat om nog een andere koers te kiezen.

Verloren quota gecompenseerd

Met het akkoord over compensatie voor de visserij kan een grote groep leden van de Deense vissers zich verheugen op compensatie voor de visrechten die ze zijn kwijtgeraakt door de Brexit.
De Deense voorzitter Anderson maakt er geen geheim van dat het een behoorlijk zware strijd is geweest, waarbij de vissers juridische stappen hebben ondernomen om waar te maken wat hen eerder was beloofd. Ook in Denemarken werd in eerste instantie, net als in ons land, gezegd dat de staatssteunregels elke mogelijkheid in de weg stonden.

Saneringsregeling

Het is voor Deense vissers cruciaal dat compensatie voor verloren quotumwaarden naast een saneringsregeling gaat werken. Er zijn veel vissers die hard zijn getroffen door de Brexit. Het feit dat ze de quota aan het Verenigd Koninkrijk moesten afstaan, heeft daarnaast ook tot gevolg dat de Deense vissersvloot te groot werd in verhouding tot de vangstmogelijkheden en dat iedereen in de Deense visserij dus gebaat is bij een aanpassing van de omvang van de vloot.

Leren van Denemarken

In Nederland kunnen we niet anders zeggen dan dat Denemarken dit heel goed heeft gedaan. Op een geheel ander vlak is Denemarken ook erg goed bezig en dat is met alternatieve brandstoffen aan boord van de schepen. De gigantisch grote rederij Maersk heeft doelen voor de toekomst vastgelegd die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. In tegenstelling tot eerdere gedachten, willen ze het concept van de verbrandingsmotor nu behouden. De focus ligt op methanol als energiedrager. De transitiebrandstof ammoniak is een lastige vanwege de hoge veiligheids- en milieurisico’s.

Of de ambities van de Denen op dit terrein allemaal werkelijkheid worden valt nog te bezien, maar we zullen wel pogingen moeten doen om dit te kunnen bijbenen. Laten we zorgen dat we niet weer te laat zijn. 

Dit is een artikel uit Vismagazine 2-2022. Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Neem dan een abonnement op Vismagazine en ontvang negen keer per jaar Vismagazine. 

Ja, ik neem een abonnement

Altijd op de hoogte blijven?