Nooit verloren

16 maart 2023 Lennart Kik

Voor de visserijsector tekent zich een inktzwart scenario af. Nederlandse vissers roepen de noodtoestand uit en vragen koning Willem Alexander in een brandbrief om hulp. De vissers vrezen voor de toekomst van de sector. Van de 120 kotterbedrijven blijven er volgens hen nog maar vijftig over. “Dit betekent het einde voor ruim 60 bedrijven en het naderende einde van overvloedig verse, vrij gevangen vis voor de Nederlanders”, aldus de brandbrief.

Nederlandse garnalenvissers dreigen hun (gedoog)vergunning kwijt te raken waaronder ze wekelijks uitvaren op  de Waddenzee. Inmiddels zijn ze met een vlaggenactie gestart om het Nederlandse publiek te laten weten dat het bijna gedaan is met de garnalenvisserij. “Ze willen ons gewoon van het water afhebben”, zegt een van de vissers in de Telegraaf.

Op het gevaar af voor een sentimentele oude dwaas te worden versleten, wil ik hier een pleidooi houden voor innovatie. In de vorige editie van Vismagazine gingen we in op de beloften van het gebruik van big data in de kottervisserij. De eerste resultaten van dit fulltime onderzoek maken duidelijk dat er efficiënter, rendabeler en duurzamer gevist kan worden met behulp van slimme data. Deze vorm van data-analyse heeft nog een groot voordeel: visserij en wetenschap hebben er beide iets aan. Waar deze partijen nu soms nog tegenover elkaar staan, worden vissers met dit onderzoek onderdeel van de wetenschap. Meningsverschillen tussen vissers en wetenschappers zullen op basis van harde cijfers kleiner worden, of zelfs verdwijnen, zo is de hoop. Ook voor de garnalenvisserij – waar de opvattingen van vissers en wetenschappers nu knetterhard botsen – zou het werken met big data een uitkomst kunnen zijn.

In deze editie vertelt Hank Eshuis dat Lerøy Seafood op Urk inzet op automatisering en robotisering. In deze tijd is er nog een extra reden om daarmee door te gaan. “Vanwege volatiliteit in de markt, hebben we te maken met (extreme) prijsschommelingen. Daarnaast is er de consument die al heel veel moet slikken. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om de inflatie zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat je moet blijven kijken hoe je dingen slimmer kan doen.” Vissers weten als geen ander dat elke storm, hoe zwaar en meedogenloos ook, een
keer gaat liggen. Als na een inktzwarte nacht de gekleurde kratjes vis aan land worden gebracht, tekent zich een brede glimlach af op de gezichten. De vis gaat nooit verloren. De Nederlandse visserij gaat nooit verloren.

Altijd op de hoogte blijven?