De drie beste duurzame vistrends van 2022

1 februari 2022 partner content Vismagazine

BEDRIJFSINFORMATIE | COVID-19 dwong bedrijven en overheden om de duurzaamheid en veerkracht van de wereldwijde toeleveringsketens voor zeevruchten te heroverwegen. Over de hele wereld speelt de visindustrie een cruciale rol bij het voeden van miljarden mensen. Het is ook een belangrijke economische motor: volgens de Verenigde Naties bieden visserij en aquacultuur levensonderhoud aan ongeveer 820 miljoen mensen wereldwijd. De overgang naar duurzamere visserijpraktijken kan moeilijk zijn, vooral voor kleinschalige vissers. Desondanks is het goed voor iedereen om op de hoogte te zijn van de beste duurzame vistrends van 2022. Onderstaand kun je hier meer over lezen! 

Versnelling van digitale technologie 

Toen COVID-19 de import- en exportmarkt op zijn kop zette, was het digitale technologie die nieuwe markten opende voor veel vissers en aquacultuuraanbieders. Degenen die wendbaar genoeg waren om hun producten naar een digitale marktplaats te verplaatsen, konden rechtstreeks verbinding maken met consumenten voor aankoop en levering. In mei 2020 ontwikkelde het Fish Tiangge-initiatief van USAID Fish Right in de Filippijnen bijvoorbeeld een online platform dat Facebook gebruikt om vissers in contact te brengen met lokale consumenten. Dit ene initiatief verbond 6000 vissers met meer dan 300.000 huishoudens, waardoor de lokale voedselzekerheid werd verbeterd en de inkomsten voor duizenden vissers werden behouden. Digitale technologie helpt ook bij het moderniseren van visserij- en aquacultuuractiviteiten, het verhogen van de winst en het vergroten van het bewustzijn van best practices voor duurzame zeevruchten.

Nieuwe modellen voor eerlijke arbeidspraktijken

De afgelopen jaren hebben we met verschillende partners samengewerkt, van kopers uit de particuliere sector tot overheden, om het rendement op de investering (ROI) voor duurzaamheidscertificeringen en verbeteringsprogramma’s voor vis en zeevruchten te analyseren. Elke projectanalyse overlapt op één belangrijk gebied: de traditionele certificering en auditing van individuele kleinschalige vissers en aquacultuuraanbieders werkt niet, ondanks aanzienlijke investeringen. Er is steeds meer steun, van alle belanghebbenden, om alternatieve modellen te ontwikkelen om duurzame productiemethoden voor vis en zeevruchten te verifiëren en te belonen. Zo wordt bijvoorbeeld het Partnership Assurance Model (PAM) gecreëerd. Dit is een innovatieve benadering voor het verifiëren van duurzame aquacultuurproductie op regionaal niveau in plaats van het certificeren van individuele boerderijen en activiteiten. 

Innovatieve financiering

Nieuwe, innovatieve financieringsbenaderingen kunnen duurzaamheidsoplossingen in de visindustrie snel opschalen. Historisch gezien hebben kleinschalige visserij- en aquacultuuraanbieders moeite om toegang te krijgen tot kapitaal om hun praktijken en activiteiten te verbeteren of om zich te beschermen tegen marktverstoringen, schokken en inkomensverlies. Dit is een kritische lacune. Experts testen gemengde financieringsmechanismen die de winstgevendheid van boeren en vissers verhogen en tegelijkertijd het duurzame visserijbeheer verbeteren. Deze financieringsmechanismen bouwen allemaal voort op partnerschappen met leveranciers, aggregators, lokale financiers en kopers, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale verbindingen en sociaal kapitaal. Een voorbeeld van een financiële oplossing voor visserij is het inschakelen van banken en microfinancieringsinstellingen, waar je mogelijk ook een autoverzekering af kunt sluiten, om het risicoprofiel van potentiële lenende boeren/vissers te verminderen, door gebruik te maken van subsidies in combinatie met intensieve technische assistentie van lokale kopers. Daarnaast zijn er nog meer potentiële opties op dit gebied! 

Altijd op de hoogte blijven?