Pensioen in eigen beheer

27 september 2019 Profinis

Sinds 1 juli 2017 is het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) niet meer mogelijk. Er zijn alternatieven om geld voor de oude dag achter de hand te hebben of negatieve effecten van te weinig pensioen op te kunnen vangen. Hieronder worden ze besproken.

Voor nog uitstaande pensioenen in eigen beheer zijn er naast het handhaven en bevriezen van het opgebouwde pensioen nog twee mogelijkheden. Het opgebouwde pensioen kan prijsgegeven worden tot de fiscale balanswaarde. Het pensioen kan vervolgens afgekocht worden met een korting of het kan omgezet worden in een oudedagsverplichting (ODV). Afkoop van het pensioen kan in 2019 nog met een korting van 19,5 procent. Ook omzetting in een ODV is in 2019 nog mogelijk. Een ODV kan voor meer zekerheid vervolgens worden ondergebracht in een geblokkeerde bankspaar- of beleggingsrekening.

Aankoop lijfrente
Voor zover er sprake is van een pensioengat kunt u overwegen een lijfrente aan te schaffen. Opbouw van een pensioen is gebonden aan regels, waaronder de maximale inleg. Indien in het verleden niet voldoende gelden zijn ingelegd kan dit alsnog aangevuld worden met stortingen in een lijfrente. De betaalde premie is onder voorwaarden aftrekbaar en de lijfrente telt niet mee in box 3.

Sparen en/of beleggen in privé
Het sparen of beleggen in privé is ook een optie, maar sparen is met de huidige rentestand nauwelijks interessant. Beleggen heeft als nadeel dat het risicovoller is. Gespreid beleggen in defensieve fondsen kan een oplossing zijn. Sparen en/of beleggen in privé brengt ook een mogelijke belastingheffing in box 3 met zich mee. Er geldt voor 2019 in box 3 een vrijstelling van € 30.360 per persoon. In het geval van fiscale partners kan twee keer gebruik gemaakt worden van de vrijstelling. Voor groene beleggingen geldt een aanvullende vrijstelling tot maximaal € 58.540 zonder en € 117.080 met fiscale partner. Daarnaast geldt er een extra heffingskorting van 0,7 procent van het bedrag van de berekende vrijstelling.

Sparen en/of beleggen in de BV
Sparen en beleggen kan ook in de eigen BV. Voordeel is, dat u belasting betaalt over het werkelijke rendement en niet over het fictieve rendement van box 3. Tot en met de grondslag sparen en beleggen van € 71.650 betaalt u belasting over een gemiddeld rendement van 1,935 procent. Tot € 989.736 loopt dat echter op tot een gemiddeld rendement van 4,45 procent en daarboven zelfs van 5,6 procent. Bijkomend voordeel van vermogensopbouw in de BV is, dat dit vermogen niet meetelt voor de vermogenstoets voor de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling. Risico is echter dat als uw bedrijf failliet gaat, u de inleg kwijt bent.

Aflossen eigen woningschuld
Het aflossen van een eigen woningschuld kan een aardige compensatie voor het opbouwen van pensioen zijn. Aflossen wordt de komende jaren aantrekkelijker, omdat de hypotheekrente in etappes nog maar aftrekbaar wordt tegen het basistarief van zo’n 37 procent. Het is wel zaak om de voorwaarden m.b.t.
boetevrij aflossen in de gaten te houden. Bij meer aflossen dan het maximumbedrag riskeert u een sanctie vanwege de gemiste rente-inkomsten door de bank. Wanneer aflossing met privégelden wordt gedaan zal ook de heffingsgrondslag in box 3 verminderen.

Heeft u vragen over uw pensioen? Wij kunnen u adviseren.

Profinis Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?