Omzien naar elkaar en vooruitkijken

1 februari 2022 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis werd op 15 december 2021 door VVD, D66, CDA en ChristenUnie het Coalitieakkoord 2021 – 2025 gepresenteerd . Blijft het alleen bij kijken of wordt er daadwerkelijk actie ondernomen?

Belangrijke fiscale hervormingen zijn door de demissionaire status van het vorige kabinet op de lange baan geschoven. Er is helaas onnodig veel energie gestoken in onzinnige wetgeving, zoals het wetsvoorstel excessief lenen en wordt de eigen woning regeling in box 1 steeds ingewikkelder.

Politieke inactiviteit op het aanpakken van fiscaal-maatschappelijke problemen leidt tot economische schade en onzekerheid in de maatschappij. Doel van het kabinet is het vertrouwen te herstellen. Daarvoor is echter meer politieke moed en spoed nodig! Ik noem enkele problemen.

Box 3 hervorming in hogere versnelling?

Zo wordt er al jarenlang gesproken over hervorming van de vermogensrendementsheffing in box 3. In het nieuwe regeerakkoord wordt gesproken over het invoeren van belastingheffing op werkelijk rendement per 2025, het afschaffen van de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 en verhoging van het heffingsvrij vermogen.

Over de verhuizing van de eigen woning naar box 3 wordt helaas met geen woord gerept. Vanaf 2017 is er sprake van een fictieve vermogensmix, waarbij bepaald wordt dat het vermogen via een bepaalde verdeelsleutel in twee categorieën met bijbehorende forfaitaire rendementspercentages wordt verdeeld.
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de box 3 heffing vanaf 2017 in strijd is met het eigendomsrecht en discriminatieverbod en dat er belasting moet worden geheven over het werkelijke rendement. Een duidelijke oplossing kan dus niet wachten tot 2025. Helaas geeft men aan dat er extra tijd nodig is om de computersystemen in te richten. Ook de banken zullen geactiveerd moeten worden om mee te werken aan het verstrekken van werkelijk genoten rendementen.

Beoordeling arbeidsrelaties

De fiscale duiding van arbeidsrelaties en het bestrijden van schijnzelfstandigheid wordt al jaren niet voortvarend aan­gepakt. Men heeft geprobeerd om via de wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) duiding te geven aan de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Werkt iemand als zelfstandige of als werknemer? Handhaving van die wet is echter opgeschort. Men werkt nu aan een Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of ze voor een opdracht een zelfstandige kunnen inhuren. Deze module zal de wet DBA moeten vervangen. Het zal ondertussen de vijfde poging zijn om de kwalificatie van arbeidsrelaties te reguleren…

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling wordt door velen in toenemende mate als oneerlijke bevoordeling ervaren. De doelstelling van de BOR is echter om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Zonder een goede BOR komt dit in gevaar en zal het ten koste gaan van toekomstige groei en werkgelegenheid.
Men is al langere tijd aan het onderzoeken hoe een reële bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker gemaakt kan worden waarbij oneigenlijk gebruik van de huidige faciliteiten tegengegaan wordt.
Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Een nobel streven. Nu de uitvoering nog!

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel

Altijd op de hoogte blijven?