Foto: Markus Winkler / Unsplash

Algemene voorwaarden, een opdrachtbevestiging of overeenkomst. Controleer regelmatig of de gebruikte modellen nog actueel zijn. 

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, zowel zakelijk als privé. Wij hopen dat het voor u een mooi jaar zal worden, met gezondheid boven alles.

Wijziging in wetgeving

Onze vorige column ging over de wijzigingen in de wetgeving die met ingang van dit jaar op stapel staan. Het is zinvol na te gaan wat die wijzigingen voor u in de praktijk betekenen en daarop zonodig actie te ondernemen. In dit kader is het ook verstandig de door u gehanteerde modellen (te denken valt aan uw algemene voorwaarden, standaard opdrachtbevestiging en overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) eens onder de loep te laten nemen.

Standaard modellen

Wij zien vaak in de praktijk dat ondernemers druk zijn met van alles, maar vergeten hun standaard modellen om de zoveel tijd kritisch te (laten) bekijken. Het komt geregeld voor, dat bijvoorbeeld de algemene voorwaarden geen aansluiting meer vinden met de bedrijfsvoering en werkwijze in de praktijk.

De gehanteerde modellen bevatten vaak ook verwijzingen naar oude wet- en regelgeving. Dit zien wij met name vaak in de modellen die voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst worden gebruikt, terwijl de arbeidsrechtwetgeving in de loop van de tijd behoorlijk is gewijzigd. Als het er dan op aan komt, kan het zomaar verschil maken hoe een discussie/geschil uitpakt.

Juiste verwijzing

Ook als er wel wordt verwezen naar actuele wetgeving, komt het voor dat de artikelen waarnaar wordt verwezen soms niet op het in het model opgenomen onderwerp van toepassing zijn. Dit brengt ruis en roept de vraag op wat partijen nu precies hebben beoogd met de specifieke bepaling(en). Dit werkt een discussie en mogelijk geschil in de hand.

Juridische beoordeling

Wij adviseren dan ook om de door u gehanteerde modellen met enige regelmaat juridisch te laten beoordelen en te toetsen op actualiteit qua wet- en regelgeving en de juistheid van in de modellen opgenomen verwijzingen naar die wet- en regelgeving.

Smit & Smit Advocaten kan u hierbij helpen. Leg uw modellen ter beoordeling aan ons voor en wij geven u feedback en passen de stukken desgewenst voor u aan. De maand maart 2022 staat bij ons in het teken van ‘de juridische scan op actualiteiten’ met interessante aanbiedingen. Bel ons voor het maken van een afspraak.

Logo Smit en smit advocaten_Klein
Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49

info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?