Eindejaarstips

13 december 2019 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Het einde van het jaar nadert. In dit artikel bespreek ik enkele tips voor ondernemers om tijdig fiscale maatregelen te treffen, die voordelig kunnen uitpakken.

Pensioen in eigen beheer

Sinds 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De wetgever biedt naast het bevriezen van het bestaande pensioen nog twee andere opties. Beide opties voorzien in het fiscaal geruisloos afstempelen van de commerciële waarde naar de fiscale waarde. Daarnaast kan er gekozen worden om de fiscale waarde om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) of dit zonder revisierente af te kopen met een korting. Afkopen met korting (19,5 procent) kan nog tot en met 2019. Een in een ODV omgezet pensioen kan tot en met 2019 met korting en zonder revisierente alsnog worden afgekocht.

Dit jaar nog dividend uitkeren

Het belastingtarief van box 2 stijgt in 2020 van 25 naar 26,25 procent. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te doen, met name als u het dividend consump­tief gebruikt of voor het aflossen van een lening bij uw bv. Houd er wel rekening mee dat u over uitgekeerd dividend in privé belasting betaalt in box 3, indien u het niet vóór 1 januari 2020 besteedt. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van de omvang van uw vermogen en is maxi­maal 1,60 procent over uw vermogen. U kunt dit voorkomen door het uit te keren dividendbedrag weer als agio terug te storten in box 2.

Plan uw investeringen

Door het plannen van investeringen kunt u uw investeringsaftrek maximeren. Als u in 2019 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op kleinschaligheids­investeringsaftrek (KIA). De KIA neemt af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Boven € 318.449 is er geen aftrek meer.

Aandachtspunten Investeringsaftrek

  1. Het moment van het aangaan van investe­rings­­­verplichtingen in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het percentage aan aftrek is het hoogst als het totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.300 en € 57.321. Het plannen en spreiden, van inves­teringsverplichtingen loont vaak de moeite.

  1. Om de investeringsaftrek ook daadwerkelijk in de aangifte inkomstenbelasting 2019 mee te mogen nemen, moet het bedrijfsmiddel in gebruik genomen zijn in 2019 óf voldoende aanbetaald zijn. Anders schuift de aftrek door naar latere jaren. Afhankelijk van de verwachte winst kan het aantrekkelijk zijn nog in 2019 een aanbetaling te doen. Let daarbij wel op risico’s bij faillissement van de leverancier. Betaal in ieder geval 25 procent van een nog niet in gebruik genomen investering binnen 12 maanden na de aankoopverplichting. Doet u dit niet, dan komt de hele investeringsaftrek te vervallen (tenzij sprake is van overmacht).
  2. Heeft u in 2015 gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer, dan krijgt u te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit betekent dat u een gedeelte van de ontvangen investerings­aftrek weer moet terugbetalen. U kunt dit voorkomen door het bedrijfsmiddel pas in 2020 te verkopen.

Verminder uw vermogen in box 3

Bezit u veel vermogen in privé, dan betaalt u hierover in box 3 belasting. In 2020 betaalt u over een belastbaar vermogen van meer dan € 1.036.418 zelfs 1,60 procent belasting, ongeacht het behaalde rendement.

Het kan bij een hoog privé­vermogen dan ook lonend zijn om een deel hiervan aan te wenden in uw bedrijf. Op deze manier betaalt u minder belasting in box 3.

ProfinisGerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?