Alternatieven pulsvisserij niet voor het oprapen

18 maart 2020 Willem M. den Heijer
Foto: De Eurokotter SCH-45 van rederij Jaczon is nog uitgerust met het pulsconcept (foto: Willem M. den Heijer).

Sinds het Europese Parlement de pulsvisserij heeft verboden, vissen nog maar achttien Nederlandse kotters met het pulsconcept. De overige zesenzestig kotters zijn hun vergunning kwijt en verbruiken met wekkerkettingen twee keer zoveel brandstof. Dat kan niet lang goed gaan.

De traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen vergt relatief veel brandstof. Om uit de kosten te blijven, moeten kotters gemiddeld meer vangen dan met het pulsconcept. Vanwege de opvallend schrale schol- en tongvangsten in de zuidelijke Noordzee, waar het overgrote deel van de Nederlandse platvisvloot vist, houden de kotterbedrijven sinds het inleveren van de pulsvergunning netto veel minder over.

Wat dat betreft, is het pulstuig qua gasolieverbruik vele malen beter dan de boomkormethode en werd er bij matige vangsten toch vaak nog een positief resultaat behaald.

Inktvisvangsten

Alternatieven voor de pulsvisserij liggen niet voor het oprapen. Een enkele boomkorkotter heeft een poging gewaagd om met een bordentrawlnet een graantje mee te pikken van de lucratieve inktvisvangsten in Het Kanaal in december en januari. Maar dat viel niet mee.

Een gevolg van het verbod op de puls heeft geleid tot een verschuiving van de visserij. In de tweede helft van het vorig jaar zijn meerdere kotters in Deense wateren gaan vissen. Een enkeling bivakkeert daar nog steeds.

Rolsloffen

Alternatieven puls_2 (Vis 2-2020_Willem den Heijer)

De strengen waar de pulsmodules aan vastgekoppeld zijn veroorzaken geen schade (foto: Willem M. den Heijer).

Er zijn ook kotterbedrijven die serieus op zoek gaan naar besparingen door modificaties aan te brengen in het vistuig. In plaats van de zogenaamde sleeën of schoenen waarop de boomkor leunt en waarmee het tuig over de bodem wordt gesleept, kiezen bedrijven soms ook voor rolsloffen om zo de weerstand te verminderen.

Met rolsloffen aan beide kanten van de boomkor, glijdt het vistuig makkelijker over de bodem en is de bodemberoering door dat onderdeel ook veel minder. Voorts proberen veel schippers met minder zware kettingen de platvis uit de bodem te jagen. Dat verliep met het elektrische vistuig uitstekend.

Water- en luchtstralen

Alternatieven puls_3 (Vis 2-2020_Willem den Heijer)

De strengen waar de pulsmodules aan vastgekoppeld zijn veroorzaken geen schade (foto: Willem M. den Heijer).

Waar rederij Jaczon uit Scheveningen proeven doet met het waterspray-vistuig als mogelijk duurzaam alternatief voor de pulsmethode, doet rederij Van Duijn uit Katwijk een experiment met de zogenoemde Air Fish Wing. Dat laatste concept werkt met luchtdruk om platvis van de bodem op te schrikken.

In het laatste kwartaal van 2019 viste de boomkorkotter KW-34 gedurende drie weken met het experimentele vistuig aan de ene kant en het traditionele boomkortuig aan de andere kant. In het voorjaar zal de KW-34 het experiment hervatten. De rederij heeft hiervoor subsidie gekregen in het kader van de regeling Innovatie Prestatie Contracten Visserij.

Naar verwachting zal ook de Eurokotter ARM-33 van rederij Jaczon het experiment met waterstralen spoedig weer oppakken. Indien beide concepten de pulsvisserij kunnen doen vergeten, dan biedt dat perspectief voor verdere verduurzaming van de visserij.

Altijd op de hoogte blijven?