Vis

Palingsector wil minimum vangstmaat paling verhogen

29 mei 2020
Foto: Michel Verschoor

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het beter gaat met de palingstand in Nederland. De palingsector vindt dat het aalherstel nog beter en sneller kan. De sector wil daarom de minimum vangstmaat verhogen, van 28 naar 35 centimeter. De Palingvissers plaatsten op hun Facebookpagina het onderstaande artikel van Michel Verschoor. 

Aal van 35- overal terugzetten

De palingsector lijkt behoorlijk eensgezind over een eventuele verhoging van de minimum vangstmaat voor aal. Er is niemand die hiertoe oproept. Het idee komt uit de sector zelf, blijkt uit een (niet representatieve) belronde onder vissers, handelaren en belangenorganisaties. Duurzaam aalbeheer was al troef in de binnenvisserij, maar kan niet meer stuk als dit idee in beleid wordt omgezet.

Met de glasaalintrek en de palingstand in Nederlands binnenwater gaat het al jaren aantoonbaar beter. Aangespoord door de wetenschap, NGO’s en de politiek, namen waterbeheerders, vissers, palingkwekers en handelaren daartoe tal van maatregelen. De positieve trend die is ingezet, zal aanhouden nu veel waterschappen meer werk beloven te maken van het oplossen van visbarrières.

Toch kan aalherstel nog beter, en in ieder geval sneller, lijkt de eensgezinde gedachte onder palingvissers en -handelaren. Bijvoorbeeld via een verhoging van de minimum vangstmaat voor aal, van 28 naar 35 centimeter.

Ontsnappingsringen

Helemaal nieuw is dit idee niet. In Friesland werken palingvissers al vrijwillig met de bovenwettelijke minimummaat. Friese vissers werken via ‘Decentraal Aalbeheer’ met quota in plaats van een gesloten tijd en zetten daarnaast alle aal kleiner dan 35 centimeter standaard vrijwillig terug. Terwijl zij paling vanaf 28 cm zouden mogen verhandelen.
Ook vissers op het IJsselmeer lopen voor de troepen uit. Zo vissen de vissers op de Enkhuizen-49 met ontsnappingsringen aan de bovenkant van fuiken die groter zijn dan de op dat water verplichte ringmaat. Komt er alsnog kleine maatse aal in de kuipen, worden die bij het sorteren vaker wel dan niet direct teruggezet.

Rookpaling

Ook palingvissers die als palingroker geregeld voorraad bijkopen, houden het al bij maatjes paling die de 35 cm dik zijn gepasseerd. “Wij willen graag vier palingen in een pond gerookte aal”, zegt Harm Kay van De Lekkerste Paling in Den Oever, “dan werk je al gauw met paling van 35 tot 40 centimeter per stuk. Als paling langer doorgroeit, krijg je vanzelf dikkere paling die vrijwel altijd betere rookpaling is.”

Naar de mond praten

Aan duurzaamheidsargumenten wil Kay zich liever niet wagen. “Natuurlijk is het mooi als er van de teruggezette jonge paling uiteindelijk meer als schieraal kunnen uittrekken, maar dat is wel een beetje belangenorganisaties naar de mond praten. Dat kan dus nooit de enige reden zijn om handel in te leveren.”
Natuurlijk, de palingprijs voor dunne aal is de laatste jaren dankzij het gegroeide aanbod aan de lage kant. Dunne aal levert vissers weinig op. Dunne aal heeft bovendien dankzij voedselarmer water ook niet meer de kwaliteit van vroeger, toen er, in 1814 bijvoorbeeld, nog 12 aaltjes in een pond gingen. Tenslotte neemt het aantal snijders dat snel en efficiënt kleine aal kan schoonmaken ook af.

Gesloten tijd

"Over duurzaamheid", zegt palingvisser Aart van der Waal uit Nieuw-Beijerland, "hoeven wij ons als palingsector weinig zorgen meer te maken. Minister Schouten van LNV gaf ik een brief al aan dat het Nederlandse Aalbeheer in Europees perspectief duurzaam is. Friesland uitgezonderd mogen wij in Nederland niet vissen in de gesloten tijd van 1 september tot 1 december, als de schieraal uitrekt. Vissers helpen dan met het over de dijk zetten van paling en helpen schieraal ongeschonden gemalen passeren."

Bag Limit Sportvissers

Ook vissen palingvissers dus met ontsnappingsringen en wordt er overal naar draagkracht van het water gevist, zeker na de nodige saneringsrondes die het aantal palingvissers drastisch decimeerde.
Van der Waal: “Het gaat nu zo goed met de paling dat ik als beroepsvisser sportvissers hun bag limit gun. Laat hengelvissers gerust af en toe wat paling vangen en mee naar huis nemen, daar zal de huidige positieve palingstand weinig last van hebben.”

Transparantie

Ook belangenorganisaties in de palingsector zijn positief over het verhogen van de minimum vangstmaat. NeVePaling zet zich samen met de leden van NeVeVi en Netviswerk in voor versneld herstel van de palingstand en het behoud van de palingsector. In een reactie laat NeVePaling weten: “Consumenten eisen transparantie van visser tot bord. Hiermee wordt het belang van beheer en bestandsbeheer alleen maar groter. Een aangepaste minimummaat voor wild gevangen paling in combinatie met goed beheer zal dan ook zeker een bijdrage leveren aan verder herstel en aan het imago van de sector.

Hogere opbrengst

Leden van NeVePaling zijn kortom voor een verhoging van de minimummaat naar 35 cm. Het voordeel is dat er alleen kwalitatief goede paling wordt aangevoerd. De ‘magere’ paling krijgt de kans door te groeien wat voor de visser uiteindelijk betekent dat de opbrengst per hectare hoger zal zijn in grammen per gevangen paling en in prijs. Bijkomend voordeel is dat de biomassa aal in de Nederlandse wateren in enkele jaren enorm zal groeien.”

Altijd op de hoogte blijven?