Kabinet tegen Europees verbod bodemberoerende visserij

17 april 2023 Redactie Vismagazine Paul van de Velde via Pxhere

Het Nederlandse kabinet is geen voorstander van het plan van de Europese Commissie om de bodemberoerende visserij in natuurgebieden te verbieden. Het kabinet betreurt dat het actieplan alleen ingaat op maatregelen voor de bodemberoerende visserij en denkt dat maatwerk voor nodig is. Dat meldt de Nederlandse Vissersbond.

Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius presenteerde eind februari een actieplan waarin staat dat Europa beschermde natuurgebieden op zee stapsgewijs wil sluiten. Volgens het actieplan sluiten vanaf maart 2024 alle bestaande Natura 2000-gebieden die vallen onder de Habitatrichtlijn. Daarnaast wil de Europese commissie een uitfasering van bodemberoerende visserij in 2030 voor aangewezen beschermde gebieden en een verbod in nieuwe beschermde gebieden.

Standpunt kabinet

Nederland is met andere landen zoals Duitsland, Spanje en Frankrijk, zeer kritisch over deze plannen. Lidstaten zijn volgens het kabinet op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie vrij om zelf nationale maatregelen vast te stellen die bijdragen aan het behalen van hun natuur- en milieudoelstellingen. Volgens het kabinet kunnen gebieden alleen gesloten worden op basis van een goede wetenschappelijke onderbouwing. Het kabinet denkt dat er geen algemeen verbod moet komen, maar maatwerk in plaats van een algemeen verbod.

Het kabinet denkt dat het actieplan van de Europese Commissie grote negatieve effecten heeft op de visserijsector en de visketen aangezien er geen alternatief is voor de bodemberoerende visserij. In dit kader benoemt het kabinet ook de positieve aspecten van de verboden pulsvisserij. Met de puls is de impact op de bodem veel kleiner, kan er selectiever gevist worden en is er minder brandstof nodig.

Reactie Vissersbond

Johan K. Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond noemt op de website het standpunt van het kabinet hoopgevend. “Het laat zien dat het toekomstperspectief van de visserijsector niet geheel in handen ligt van de Europese Commissie. De lidstaten aan de kust hebben een groot belang in de visserij en zullen zich daarom samen krachtig opstellen om het plan voor een verbod op bodemvisserij van tafel te vegen.”

Bron: Nederlandse Vissersbond

Altijd op de hoogte blijven?