Innovatieregelingen voor visserij en aquacultuur vastgesteld

15 januari 2024 Redactie Vismagazine Unsplash
Demissionair minister Piet Adema heeft de innovatieregelingen voor de visserij- en aquacultuursector definitief vastgesteld. Vanaf 5 maart kunnen visondernemers aanvragen indienen. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Met deze regelingen wil de overheid visserijondernemers en organisaties ondersteunen om de transitie naar duurzaamheid te maken. “De huidige vloot zal mee moeten bewegen met de huidige ontwikkelingen, zoals de hoge brandstofkosten, beperkte ruimte en klimaatverandering om de veranderingen op zee en aan de wal het hoofd te kunnen bieden”, schrijft Adema n de brief. “Innovatie speelt hierin een onmisbare rol. Begunstigden krijgen subsidie voor de kosten van een innovatieproject.”

Ook de aquacultuursector kan van deze subsidies gebruik maken om ondernemingen te verduurzamen. “Projecten kunnen onder andere toegespitst zijn op de vermindering van afval, op de verbetering van dierenwelzijn en op de efficiëntie van grondstof- en energieverbruik”, aldus de minister.

Verduurzamingsslag

De overheid behandelt aanvragen voor beide regelingen niet op volgorde van binnenkomst, maar op basis van selectiecriteria. Adema: “Voorbeelden van deze criteria zijn de mate van innovatief karakter, perspectief op toepassing in de praktijk en de bijdrage aan de economische verduurzaming van de betrokken sector. Projecten zullen moeten voldoen aan randvoorwaarden van de regeling en worden vervolgens gescoord aan de hand van de hiervoor vermelde criteria. Dit waarborgt dat subsidies worden toegekend aan de meest veelbelovende projecten die in de praktijk een grote verduurzamingsslag kunnen bewerkstelligen.”

Voorwaarden visserijsector

Voor de innovatieregeling voor de visserijsector trekt de overheid 6,6 miljoen euro uit. Het subsidiepercentage is 75 procent en het maximale subsidiebedrag per project bedraagt 500.000 euro. Deze regeling is van 5 maart 2024 tot en met 7 mei 2024 open voor visserijondernemers, visserijorganisaties, kennisinstellingen en marktpartijen. Verschillende partijen kunnen hiervoor een samenwerkingsverband aan gaan. Marktpartijen kunnen alleen een aanvraag indienen in een samenwerkingsverband met visserijondernemers, visserijorganisaties of kennisinstellingen. Aanvragen met kosten van minder dan 250.000 euro komen niet in aanmerking voor subsidie, tenzij het gaat om een project dat uitsluitend betrekking heeft op de binnenvisserij of kustvisserij. In dat geval zijn de minimale subsidiabele kosten 100.000 euro.

Door een maximum aan het subsidiebedrag en een minimaal bedrag aan subsidiabele kosten wordt gewaarborgd dat voldoende middelen beschikbaar zijn voor meerdere projecten, zonder dat de middelen teveel worden versnipperd over kleine projecten met relatief weinig impact. Om ervoor te zorgen dat de resultaten van een innovatieproject betrouwbaar zijn, is de betrokkenheid van een kennisinstelling die de resultaten valideert verplicht.

Voorwaarden aquacultuursector

Voor de innovatieregeling voor de aquacultuursector stelt de overheid 3,3 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiepercentage is 75 procent en het maximale subsidiebedrag per project bedraagt 500.000 euro. Aquacultuurondernemers, aquacultuurorganisaties, kennisinstellingen en marktpartijen kunnen van 5 maart 2024 tot en met 7 mei 2024 gebruik maken van deze regeling. Ook hier geldt dat partijen een samenwerkingsverband kunnen aangaan en dat marktpartijen alleen een aanvraag kunnen indienen in een samenwerking met aquacultuurondernemers, aquacultuurorganisaties of kennisinstellingen.

Andere voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • Het project kan geen verband houden met de kweek van genetisch gemodificeerde organismen.
  • Het project moet bijdragen aan de kweek of teelt van voor menselijke consumptie geschikte aquacultuurproducten.
  • De subsidiable kosten zijn ten minste 150.000 euro.
  • Om ervoor te zorgen dat de resultaten van een innovatieproject betrouwbaar zijn, is de betrokkenheid van een kennisinstelling die de resultaten valideert verplicht.

Bron: Rijksoverheid

Altijd op de hoogte blijven?