Garnalenvissers luiden de noodklok

12 februari 2024 Redactie Vismagazine EMK-vissers
De Nederlandse garnalenvissers verkeren in zwaar weer. Niet alleen kampen de vissers met de dreigende sluiting van de Voordelta, ook eisen verschillende natuurorganisaties het intrekken van de gedoogvergunning voor de garnalenvisserij op de Waddenzee. Daarom luidden de vissers op 9 februari de noodklok met protesten in de haven van Den Oever.

De vergunning voor de garnalenvisserij op de Waddenzee liep eind 2022 af. Sindsdien gedoogt het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deze visserij. Natuurorganisaties de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland willen dat de overheid deze gedoogvergunning intrekt en stapten naar de rechter. Als de rechter de natuurorganisaties in het gelijk stelt heeft dit grote gevolgen voor de visserijsector.

Economische schade

“De economische schade zal enorm zijn,” voorziet Cees Meeldijk van actiegroep EMK-vissers. “Bij een visverbod blijven vissers brodeloos achter. Den Oever, Harlingen, Lauwersoog en Zoutkamp, onze laatste noordelijke visserijgemeenten, zullen doodbloeden. De Waddenvereniging zegt dat dit niet de bedoeling is, maar wij beoordelen natuurorganisatie op hun daden en niet op hun woorden.” Natuurorganisaties hangen volgens Meeldijk de ideologie van de wilde natuur aan. “En in die visie is de mens niet welkom. Visserij past dus ook niet in hun visie.”

Omgekeerde bewijslast

Volgens EMK is er in de redenering van de natuurorganisaties sprake van omgekeerde bewijslast. Ze stellen dat er onvoldoende bewijs is dat de garnalenvisserij geen schade toebrengt aan de Waddenzee. In vaktaal zou de visserij niet kunnen aantonen dat er geen “significante schade” wordt toegebracht. Meeldijk: “Natuurorganisaties eisen wetenschappelijke zekerheid, maar die bestaat helemaal niet. Zij brengen een vorm van omgekeerde bewijslast in stelling die bovendien volledig voorbijgaat aan de economische schade voor de visserij en de sociale ineenstorting van visserijgemeenschappen.”

Sluiting Voordelta

De actie in Den Oever volgt op een rumoerige week voor garnalenvissers. Afgelopen dinsdag vroegen natuurorganisaties aan Minister van der Wal duidelijkheid te geven over natuurcompensatie voor de aanleg van Maasvlakte-II voor de kust van Zuid-Holland. Daar dreigt sluiting van zeker tweederde van de Voordelta waar vissers al eeuwen vis en garnalen vangen. Vissers zijn het doorlopende juridische gestook van natuurorganisaties zat en laten dat vandaag in Den Oever duidelijk horen. Om 11.00 uur sloten boeren uit de omgeving zich uit solidariteit aan bij de publieksvriendelijke vissersactie.

Bron: EMK-vissers

Altijd op de hoogte blijven?