Europarlementariërs kritisch over verbod op bodemvisserij in natuurgebieden

22 januari 2024 Redactie Vismagazine Pixabay
Eindelijk een wat positiever geluid uit Brussel over de visserij. Het Europees Parlement is kritisch over een compleet verbod op de bodemvisserij in beschermde natuurgebieden. De parlementariërs vinden het plan de Europese Visserijcommissie onevenwichtig en willen hervormingen van de gemeenschappelijke visserijstrategie.

Eind februari 2023 presenteerde de Europese Visserijcommissie een plan waarin ze stelden dat Europa beschermde natuurgebieden op zee moet sluiten voor de bodemvisserij. Dit zorgde voor een golf van kritiek vanuit de visserijsector. Afgelopen vrijdag 19 januari vond er een debat over de Europese visserijstrategie plaats in het Europees Parlement. Hierbij kwamen drie onderwerpen aan bod, namelijk het verbod op de bodemvisserij, hervormingen in het visserijbeleid, en dezelfde regels voor visproducten en een verbetering van informatie voor consumenten.

Bezwaren verbod bodemvisserij

Het Parlement vindt dat de Commissie een te eenvoudige aanpak heeft gevolgd bij het voorstel om de bodemvisserij in natuurgebieden te verbieden en roept op tot een evenwichtiger plan en de deelname van vissers aan de definitie en implementatie van deze gebieden. Het rapport “EU Action Plan: protecting and restoring marine ecosystems for sustainable and resilient fisheries”, goedgekeurd in de plenaire vergadering met 402 stemmen, 95 tegen en 57 onthoudingen, stelt dat de Commissie bij de plannen te weinig aandacht heeft gehad voor andere prioriteiten. Daarnaast is er te weinig rekening gehouden met stijgende prijzen of de versterking van economische groei en werkgelegenheid.

De bodemvisserij is goed voor een kwart van alle vangsten. Een verbod op deze visserij heeft economische gevolgen voor veel (kust)regio’s. Daarnaast belemmert het de kweek van schelpdieren en kan mogelijk tot conflicten leiden. Bovendien is de kans groot dat door de sluiting van gebieden de druk op andere visserijgebieden gaat toenemen.

Hervorming visserijbeleid

Het gemeenschappelijk visserijbeleid “moet verder worden geïmplementeerd en, waar nodig, hervormd en dienovereenkomstig worden aangenomen”, zeggen de leden van het Europees Parlement. Ze vinden dat er nu onvoldoende aandacht is voor de sociaal-economische aspecten. Zij wijzen op tekortkomingen met betrekking tot de aanlandplicht en merken op dat bijvangsten onvermijdelijk zijn, vooral in de gemengde visserij. Zij roepen daarom op tot een ‘pragmatische’ toepassing van deze regel, waarbij de huidige vrijstellingen behouden blijven en quotaruil wordt aangemoedigd.

EP-leden benadrukken dat het huidige model voor maximale duurzame opbrengst (MSY) onmogelijk is toe te passen. Zij nodigen de Commissie uit om als beheersdoelstelling “zowel een optimaal visbestandsniveau als een optimale sociaal-economische prestatie van de vloten” te overwegen. In het rapport “State of play in the implementation of the Common Fisheries Policy and future perspectives”, aangenomen met 371 stemmen voor, 92 tegen en 92 onthoudingen, vroeg de plenaire vergadering de Raad om de totaal toegestane vangsten vast te stellen voor langere perioden dan jaarlijkse of halfjaarlijkse perioden , om vissers meer zekerheid te bieden.

Informatie visproducten consumenten

Om een gelijk speelveld voor de Europese visserij en viskweek te creëren wil het Europees Parlement een verbetering van de informatie aan consumenten, inclusief gegevens over ingrediënten, vangstdatum, geografisch visgebied en vistuig. Ze roepen op tot een betere traceerbaarheid en een goed etiketteringssysteem, en dringen erop aan dat alle visproducten – zowel uit de EU als geïmporteerd – aan dezelfde ecologische en sociale duurzaamheidsnormen moeten voldoen. Het rapport “Implementatie van de gemeenschappelijke marktordening in de visserij en de aquacultuur”, goedgekeurd met 415 stemmen voor, 10 stemmen en 129 onthoudingen, roept ook op tot de erkenning van “cofradías” en “prud’hommies” als professionele organisaties.

Bron: Europees Parlement

Altijd op de hoogte blijven?