EU bereikt akkoord vangstmogelijkheden visserij 2023

19 december 2022 Redactie Vismagazine paling
Foto: Pixabay

De lidstaten van de Europese Unie (EU) sloten 13 december een akkoord over de vangstmogelijkheden voor de zeevisserij in 2023. In dit akkoord besloot de EU ook dat in 2023 zes maanden niet op schieraal en glasaal gevist mag worden.

Jaarlijks onderhandelen de EU-lidstaten over de visquota. Dit gebeurt op basis van meerjarige beheerplannen en wetenschappelijk advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Met derde landen buiten de EU worden afzonderlijke akkoorden gemaakt over deze vangstmogelijkheden en bijvoorbeeld de toegang tot elkaars wateren. De onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet afgerond. Daarom gelden er tijdelijke vangstmogelijkheden voor het eerste kwartaal van 2023.

“We hebben hard moeten onderhandelen voor dit resultaat”, zegt minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). “Het is goed dat we vissers in deze moeilijke tijd duidelijkheid kunnen bieden over wat ze volgend jaar kunnen vissen.”

Palingvisserij

Dit jaar besloten de EU-lidstaten dat de periode waarin er niet op schieraal en glasaal mag worden gevist uit te breiden van drie naar zes maanden. Hiermee wil Europa de aalstand helpen om verder te herstellen. Minister Adema noemde de onderhandelingen over de paling zwaar. “De uitkomst is voor de palingvisserij helaas een domper. De lange gesloten visperiode raakt vissersgezinnen. Ik ga met de sector in overleg om te kijken hoe we op een zorgvuldige manier invulling kunnen geven aan de voorgeschreven maatregelen.”

In het nieuwe visserij-akkoord blijft de huidige gesloten periode van september tot en met november van kracht. Daarbij komen er drie extra maanden die Nederland binnen de gestelde voorwaarden zelf kan invullen. Ook gelden er in 2023 gesloten periodes voor de vangst van glasaal. Hiermee volgt de EU ICES, dat in november een stop op de palingvisserij adviseerde om deze soort beter te beschermen. Dit leidde tot kritiek van onder andere Dupan. De organisatie noemde het een"te eenzijdig advies, omdat de palingstand samenhangt met slechte bereikbaarheid van het noodzakelijke leefgebied voor de paling in zoetwater."

Statement Nederland

Nederland uitte in een statement bij het akkoord de zorgen over de proportionaliteit van de maatregelen. “Nederland heeft haar zorgen geuit over de gevolgen van de maatregelen voor de palingvisserij. Dat terwijl het verwachte effect van de maatregel op het aalherstel beperkt zal zijn. Nederland benadrukt het belang van een brede aanpak in het kader van de Europese Aalverordening. Zo kunnen ook andere bedreigingen voor de paling worden aangepakt. Bijvoorbeeld door obstakels in rivieren, zoals dammen en energiecentrales, toegankelijk te maken voor paling om de trek te bevorderen.

Bron: Rijksoverheid

Geen nieuws van Vismagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maandag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?