DUPAN sluit 6-jarige overeenkomst met overheid voor herbevolking jonge paling

4 maart 2022 Redactie Vismagazine
Foto: Dupan

De Nederlandse overheid en Dupan hebben een zesjarige overeenkomst gesloten voor de aankoop en uitzet van glas- en pootaal. Deze jonge paling wordt uitgezet in gebieden in heel Nederland, om de palingstand te vergroten en meer palingen de kans te geven uit te trekken naar de paaigronden in de Sargassozee. Dit voorjaar worden in Zeeland en Friesland de eerste miljoenen jonge palingen uitgezet.

Aan de gunning van de opdracht ging een Europese aanbestedingsprocedure vooraf. Daarin werd om een plan van aanpak gevraagd, waarbij de kwaliteit van het plan als doorslaggevend werd beschouwd. Het plan van Stichting DUPAN bleek op belangrijke criteria goed te scoren. Zo garandeert DUPAN dat er uitsluitend SEG-gecertificeerde paling wordt aangekocht. Paling die volledig traceerbaar is en die volgens de meest duurzame vangstmethoden is verkregen. Daarnaast voldeed het plan van aanpak aan de herbevolkingsdoelstellingen in grote, gezonde opgroeigebieden voor paling, zoals die door de overheid zijn aangewezen. Met de inzet van ervaren beroepskrachten, vanuit de wetenschap, aquacultuur, handel en visserij, garandeert DUPAN dat de uitzet van jonge paling op een veilige, efficiënte en verantwoorde manier wordt uitgevoerd, met het meest gunstige effect voor de palingstand.

Uitzet jonge paling

Dat het uitzetten van jonge palingen een goede maatregel is, blijkt uit de cijfers over de aankomst van glasaal aan de Europese kusten. De decennialange daling van het aantal jonge palingen is in 2011 gestopt en neemt sinds 2014 licht toe (ICES-rapport 2019). De Europese kusten zijn ondoordringbaar voor glasaal en hoopt zich bij Frankijk massaal op. Daarom wordt een deel van deze jonge paling daar opgevangen en elders weer uitgezet. Dit voorjaar worden naar verwachting rond de 3 miljoen jonge palingen in de Nederlandse natuur uitgezet. Als de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de uitzetgebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Met de uitzet van jonge paling geeft DUPAN in de komende zes jaar uitvoering aan de doelstellingen in het Nederlandse Aalbeheerplan. Jaarlijks stelt de overheid daarvoor 375.000 euro beschikbaar. DUPAN was vanaf 2014 tot op heden ook al verantwoordelijk voor deze uitzet.

Samenwerkende partijen

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. DUPAN is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Altijd op de hoogte blijven?