Vis

Beroepsvissers zetten 1,8 miljoen baby-palingen uit

7 maart 2024 Stichting Dupan
Beroepsvissers in Zeeland, Brabant en Friesland zetten 6 maart 1,8 miljoen baby-palingen, ofwel glasaaltjes, uit in de Nederlandse natuur. Stichting Dupan coördineerde de actie. De uitzet van jonge paling is een natuurherstelmaatregel van de overheid om de palingstand te vergroten.

De uitgezette glasaaltjes zijn afkomstig uit de Franse Atlantische riviermondingen. Daar komen ze in deze tijd van het jaar in massale hoeveelheden (naar schatting 1,4 miljard) voor. De kustbeschermingsmaatregelen verhinderen een vrije doortocht naar zoet water. Door de dichte concentratie vallen de visjes daardoor makkelijk ten prooi aan grote vissen en vogels. Tegelijkertijd zijn er in andere landen juist te weinig jonge palingen. Door ze te verspreiden over geselecteerde gebieden in heel Europa, wordt in die gebieden de palingstand verhoogd en hebben de kleine palingen een veel grotere overlevingskans.

Europese Aalverordening

Het Aalherstelplan, als onderdeel van de Europese Aalverordening, voorziet sinds 2010 jaarlijks in de uitzet van een hoeveelheid glasaal. In heel Europa geldt sinds 2007 de Aalverordening. Na decennialange achteruitgang is de daling van de hoeveelheid glasaal in 2011 gestopt en neemt sindsdien licht toe. Door jonge paling uit te zetten wordt naar verwachting het aantal paaiende palingen vergroot en komen er uiteindelijk méér jongen. Dankzij goed beheer van de natuur en de visserij én door het herstellen van de natuurlijke routes voor paling, is er goede hoop dat de stijging van de palingstand zich in de komende jaren voortzet.

1,8 miljoen jonge palingen

Er is in totaal rond de 720 kilo glasaal uitgezet, ongeveer 1,8 miljoen jonge palingen, in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargassozee weer voor nageslacht te zorgen.

Meer weten over de palingstand en stichting Dupan? In Vismagazine 1 staat een verslag van de nieuwsjaarsreceptie van de stichting waar uitgebreid werd stilgestaan bij de huidige stand van zaken wat betreft de paling en de palingsector in Nederland. Abonnees kunnen dit artikel ook online lezen.

Naar het artikel

Nog geen abonnee? Sluit dan een abonnement af.

Altijd op de hoogte blijven?