Garnalenvissers vrezen visverbod en starten vlaggenactie

24 februari 2023 Michel Verschoor

Garnalenvisser Gerard Boerdijk hees als eerste de protestvlag (foto: Michel Verschoor)

Garnalenvissers op de Waddenzee en in de kustzone vrezen een juridische procedure van 14 natuur- en milieuorganisaties en Sportvisserij Nederland. Onder vuur ligt de gedoogvergunning van LNV waaronder garnalenvissers wekelijks mogen uitvaren.

“Ze willen ons gewoon van het water afhebben”, zegt André Bakker (WR-50) in een videoreportage op Telegraaf-tv. Zijn vader was visser en zijn zoon die in Den Helder naar de visserijschool gaat, wil ook visser worden. Zijn kotter is pas vier jaar oud en kostte meer dan een miljoen euro. De vraag is hoe lang er nog gevist mag worden. Bakker en zijn collega’s moeten voor eind deze zomer een katalysator van rond de 100.000 euro op de kotter installeren om de stikstofuitstoot terug te dringen, en kregen hiervoor via een gedoogconstructie enig uitstel, maar of dat genoeg zal zijn om te mogen blijven vissen is de vraag.

In het verzoek om handhaving van de natuur- en milieucoalitie wijst de advocaat op ‘de schadelijke effecten van de garnalenvisserij’ die uit recent onderzoek naar voren zouden komen. Vissers en visserijorganisaties ontkennen dat er sprake is van substantiële bodemberoering met de lichte ‘klossenpees’ die met draaiende rubberen ballen soepel over de bodem rolt. Volgens vissers is het effect van een gemiddelde najaarsstorm vele malen groter, waarna de stroming en het tij met eb en vloed eventuele ondiepe sporen op de zeebodem direct uitwissen.

Intussen heerst er toenemende onrust op Wieringen, in Harlingen, Zoutkamp, Lauwersoog en op de Zeeuwse eilanden waar de gemeenschap van garnalenvissers nog enigszins van omvang is. Complete bedrijfstakken en toeleveranciers zijn afhankelijk van de garnalenvisserij. Alleen al op de Waddenzee gaat het om tweehonderd gezinnen die van de garnalenvisserij leven.  Hollandse garnalen zijn voor de visdetailhandel bovendien een niet te missen topproduct.

Als reactie op het handhavingsverzoek verschenen begin februari in vrijwel alle Nederlandse visserijhavens en visserijgemeenten groene vlaggen met de tekst ‘Stop de groene leugen’ en het logo van Postcode Loterij Nederland en diverse ngo’s. De vissers veronderstellen dat ngo’s proceskosten met gemak kunnen betalen, dankzij de vele miljoenen die zij de afgelopen jaren door de loterij als giften kregen toegeschoven.

Inmiddels zijn volgens de collectieve visserij-inkooporganisaties in het land alle havens en menige kotter voorzien van vlaggen en stickers. Palingvissers op het IJsselmeer zijn solidair en voeren een vlag in top. Ook is er steun van visserijsupporters in de Randstad en in het oosten van het land, die op social media foto’s van vlaggen en stickers posten. Mensen die meespelen in de Postcode Loterij gaven op socials aan hun hun afdracht te hebben stopgezet.

Opzeggingen

Ook natuur- en milieuorganisaties krijgen volgens berichten op social media veel opzeggingen. Leden van Sportvisserij Nederland, met ca. 650.000 leden/VisPas-houders een van de grotere organisaties die de gedoogvergunning aanvecht, lijken het meest uitgesproken in hun kritiek. In een interview in Visserijnieuws zegt sportvisser Michel Gouda: “Ik vind het schandalig wat Sportvisserij Nederland doet. Bodemberoering wordt aangevoerd, maar niemand heeft het over de industrialisatie op zee met windparken. De visserij heeft het al zo zwaar te verduren. Er zijn steeds minder vissers, en straks misschien nog minder. Gaan we dan al onze vis straks importeren van ver?”
Het is nog onduidelijk wanneer de rechter uitspraak doet.

Altijd op de hoogte blijven?