Stichting DUPAN werkt sinds zes jaar aan de verbetering van de Nederlandse palingstand. De sector maakte goede beheerafspraken en richtte een fonds voor herstelmaatregelen op. Een volgende mijlpaal is de mogelijke certificering van verantwoord geoogste, traceerbare paling: de Sustainable Eel Standard.

DUPAN is opgericht toen eind vorig decennium duidelijk werd dat de palingstand te veel was gedaald. De sector heeft zich toen georganiseerd om ervoor zorgen dat de palingstand zo snel mogelijk weer herstelde. Inmiddels is er veel bereikt. Vissers, kwekers en handelaren hebben goede afspraken gemaakt over een verantwoordde benutting van het bestand. Er zijn afspraken gekomen over diervriendelijkheid en heel belangrijk: over traceerbaarheid. DUPAN heeft in Nederland een palingfonds opgericht waarin structureel geld beschikbaar is. Dat geld wordt gebruikt voor natuurprojecten, zoals het herbevolken van gebieden met jonge paling en het helpen van volwassen palingen die naar zee willen trekken om voor nageslacht te zorgen. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

De palingstand is aan de beterende hand

De laatste zes jaar neemt niet alleen de natuurlijke intrek toe, maar is er ook meer aandacht voor herbevolken van wateren. Alles bij elkaar doet dat de palingstand toenemen in onze rivieren, meren en polders. Iedereen - niet alleen beroepsvissers, maar ook de sportvissers - ziet meer paling in de natuur.

Eel Stewardship Fund

Het palingfonds heeft afgelopen jaar internationale navolging gekregen. Het fonds heet nu Eel Stewardship Fund. In Duitsland heeft de gehele sector dit fonds omarmd. In Nederland draagt inmiddels 90 procent van alle paling bij aan het fonds. Steeds meer bedrijven sluiten zich aan en tonen daarmee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is dan ook steeds meer geld beschikbaar om de palingstand te verbeteren.

Veel concrete projecten

In 2017 zijn samen met het ministerie zo’n 4,5 miljoen jonge palingen in de natuur uitgezet. Daarnaast helpt DUPAN een steeds groter aantal volwassen palingen op weg naar hun paaigronden. Samen met de Universiteit van Wageningen is het Eel Reproduction Innovation Centre opgericht. Daar werken elf universiteiten uit de hele wereld samen aan het ontrafelen van de kunstmatige voortplanting van paling. Op Europees niveau zijn wetenschappers, NGO’s en de sector eensgezind over een goed beheer van de palingstand.

Uitdagingen voor de komende jaren

Waterbeheerders en overheden zullen zich moeten inspannen om de migratieknelpunten weg te nemen; daar is de grootste natuurwinst te behalen. De sector doet Internationaal alles om de certificering van verantwoord geoogste, volledig traceerbare paling rond te krijgen. Dat gebeurt in samenwerking met de wetenschap en NGO’s. Alle krachten bundelen, waarborgt een gezonde toekomst van de paling.

Meer informatie: www.dupan.nl

Altijd op de hoogte blijven?