Zonnepanelen en btw: een update

3 april 2020 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

 

Velen hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om btw terug te vragen over de in privé aangeschafte zonnepanelen. Maar is er wellicht nog meer aftrek mogelijk? 

Op 20 juni 2013 oordeelde het Hof van Justitie in de zaak Fuchs dat particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden als btw-ondernemer kunnen worden aangemerkt. Hierdoor kunnen zij de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst.

De laatste paar jaar zijn er door Gerechts­hoven en de Hoge Raad verrassende uit­spraken gedaan over de vraag of door plaatsing van zonnepanelen (het dak van) de woning een extra zakelijke functie gekregen heeft of niet. Een aangedragen argument is namelijk, dat de zonnepanelen niet op zichzelf staan, maar dat ook een groot deel van de woning ten dienste staat aan de zonnepanelen.

Hierdoor zou een deel van de btw op de bouw­kosten van de woning aftrekbaar zijn. Voor plaatsing van panelen op bestaande woningen gaat dit niet op, tenzij er sprake is van een reeds bestaand zakelijk gebruik.

Belastingdienst gooit vooralsnog roet in het eten

Inmiddels zijn er diverse uitspraken gedaan over deze kwestie. Een aantal daarvan zijn in het voordeel van de particulier beslist en daarmee lijkt de weg vrij om dit gebruik breder toe te passen. Helaas gooit de Belastingdienst vooralsnog roet in het eten.

In de ‘set vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen’ is namelijk de volgende passage opgenomen: De btw op andere kosten dan die van aanschaf en installatie van de zonnepanelen houdt naar de mening van de Belastingdienst geen verband met de btw belaste leveringen aan het energiebedrijf en is in dit kader niet aftrekbaar.

De uitspraken die in het voordeel van de particulier zijn gedaan, zijn grotendeels op wetgeving die gold voor 1 januari 2011. Op basis van deze wetgeving bestond volledig recht op aftrek van btw op de aanschafkosten van de gehele woning bij (deels) zakelijk gebruik, waarbij het privégebruik van de woning werd gecorrigeerd aan de heffingskant. Dat wil zeggen dat belastingplichtigen btw waren verschuldigd voor het privégebruik van hun zakelijk gebruikte woningen. Op grond van deze uitspraak zou de te claimen btw op bouwkosten kunnen zijn: (Dakoppervlak zonnepanelen / woonoppervlakte woning + dakoppervlak zonnepanelen) x btw op bouwkosten woning.

In een uitspraak over een zaak betreffende wetgeving na 1 januari 2011 was het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van oordeel, dat er geen aftrek van btw bestaat, omdat een rechtstreeks en onmiddellijk verband zou ontbreken tussen de energielevering van zonnepanelen en de aanschaf van het perceel en de bouw van de woning. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. Er zijn namelijk genoeg aanknopingspunten met de uitspraken over situaties voor 2011.

Wil men niet buiten de boot vallen, dan blijft het voor belasting­plichtigen die woningen met zonnepanelen laten realiseren zaak om tijdig bezwaar te maken en -indien nodig- beroep in te stellen tot de Hoge Raad arrest heeft gewezen. Vraag uw adviseur om ondersteuning.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?