Willekeurig afschrijven

27 mei 2019 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Met name startende ondernemers blijken vaak niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden op dit gebied. Daarom breng ik deze graag nog eens onder de aandacht.

Willekeurig afschrijven betekent dat zelf bepaalt mag worden hoe en wanneer een bedrijfsmiddel afgeschreven wordt. Er bestaan meerdere regelingen voor willekeurige afschrijving. De belangrijkste twee zijn de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers en willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL).

Per kalenderjaar geldt een maximumbedrag voor investeringen, die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving. Dit maximum is gekoppeld aan het maximumbedrag voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bij overschrijding van dit maximumbedrag mag zelf een keuze gemaakt worden op welke bedrijfsmiddelen willekeurig afgeschreven wordt. Overigens is het minimum investeringsbedrag voor de KIA niet relevant voor het mogen toepassen van willekeurige afschrijving. Als het bedrijfsmiddel direct na investering in gebruik genomen wordt, mag meteen begonnen worden met afschrijven. Wanneer het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen is, dan mag maximaal afgeschreven worden over het bedrag dat in het investeringsjaar is betaald.

VAMIL/milieu-investeringsaftrek

Dit betreft twee regelingen voor milieu-investeringen die vaak gecombineerd worden. Op de zogenaamde Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. In tegenstelling tot de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers staan deze regelingen ook open voor ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. U komt in aanmerking voor MIA/VAMIL als een investering voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst, is niet eerder gebruikt en de investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Voor de MIA moet tevens het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.

Binnen drie maanden na de investering (lees: het aangaan van verplichtingen) dient deze aangemeld worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor investeringen vanaf 2011 is de VAMIL beperkt tot 75 procent.

Dat willekeurige afschrijving ook misbruikt kan worden blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland. Kern van de zaak is het oprichten van een vennootschap onder firma met als enige doel het verkrijgen van de fiscale faciliteit van willekeurige afschrijving. In de VOF werden forse verliezen gecreëerd door gebruikmaking van de tijdelijke willekeurige afschrijvingsfaciliteit. Vervolgens zijn de VOF aandelen in persoonlijke BV’s ingebracht en daarna zijn de machines verkocht aan een andere BV van een van de vennoten. De VOF is gestaakt. Op basis van stukken bleek dat geen sprake was van een bron van inkomen. Vooraf was namelijk duidelijk dat de economische activiteiten van de VOF in de tijd beperkt zouden zijn tot de duur van de willekeurige afschrijving. Binnen die periode zou, gelet op de aard van de investeringen en de daarmee gepaard gaande hoge financieringslasten, nooit een positief resultaat kunnen worden behaald. De uitspraak resulteerde in het terugdraaien van geclaimde verliezen uit onderneming en werden er vergrijpboetes opgelegd.

Laat u hierdoor echter niet ontmoedigen op een legale wijze gebruik te maken van genoemde regelingen!

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?