Het kan door omstandigheden gebeuren dat je te laat op het werk komt. Kan het structureel te laat komen op het werk voor ontslag op staande voet zorgen?

Werknemer

In een recente uitspraak uit januari 2022 van de rechtbank Noord-Holland wordt deze situatie behandeld. In die zaak betreft het een werknemer die sinds januari 2018 in dienst was bij zijn werkgever waar hij de functie van monteur vervulde. Op 1 juli 2020 zijn partijen overeengekomen dat de werk­nemer een salarisverhoging van €650 netto per maand zou ontvangen. De werkgever heeft in de periode van juli 2020 tot en met december 2020 het salaris van € 2.650 netto per maand uitbetaald.

Te laat op het werk

Op 12 maart 2021; 22 april 2021; 22 juni 2021; 15,19 en 29 juli 2021 en 23, 24, 26 en 27 augustus 2021 is de werknemer te laat op zijn werk verschenen. Het gaat hierbij volgens de werk­gever niet om enkele minuten, maar eerder om een half uur tot een uur, met een uitschieter op 27 augustus 2021 van tweeëneenhalf uur. Op 27 augustus 2021 is de werknemer in een gesprek met de werkgever op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief staat als reden omschreven dat de werknemer een gewoonte maakt van het te laat komen op werk.

Transitievergoeding

De werknemer is het hier niet mee eens en hij besluit juridische stappen te zetten. De werknemer verzoekt de werkgever te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding € 4.294,25 bruto, een billijke vergoeding € 5.000 bruto, en uitbetaling van het achterstallig salaris € 7.633,22 bruto, inclusief vakantietoeslag. De werknemer geeft aan dat er geen geldige dringende reden is voor het ontslag, en meent aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding. De werkgever heeft naar het oordeel van de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld. Om deze reden meent de werknemer ook recht op een billijke vergoeding te hebben. Omdat het ontslag onrechtmatig is gegeven is de werkgever de werknemer tevens een schadevergoeding verschuldigd aldus de werknemer.

Ontslag rechtsgeldig

De kantonrechter oordeelt helaas voor de werknemer dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. De werkgever baseert het ontslag op staande voet op het structureel te laat komen van de werknemer. Het meerdere malen (twaalf keer) in een periode van een half jaar, ondanks waarschuwingen, te laat komen is naar het oordeel van de kantonrechter een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Omdat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is zal de werknemer ook geen transitievergoeding en billijke vergoeding krijgen.

Administratie

Concluderend kan naar het oordeel van de kantonrechter worden aangenomen dat het mogelijk is om wegens het structureel te laat komen op staande voet te worden ontslagen. Belangrijk is dan wel dat werkgevers een goede administratie daarvan bijhouden en dat een werknemer hier al meermalen op is aangesproken. Mocht u nader advies willen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten. 

Logo Smit en smit advocaten_Klein
Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49

info@smitensmitadvocaten.nl

Foto: Unsplash

Altijd op de hoogte blijven?