Im Westen nichts neues?!

23 december 2021 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Na het lezen van het Belastingplan 2022 moest ik denken aan het boek van de Duitse schrijver Erich Remarque: ‘Im Westen nichts neues’ oftewel: ‘Aan het westelijke front geen nieuws’. Of toch wel?

Het was te verwachten dat het demissionaire kabinet geen grote beleidsveranderingen op fiscaal gebied zou presenteren op Prinsjesdag. Toch zijn er wel kleinere wijzigingen. Ik bespreek er een paar.

Meer milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan gebruik gemaakt worden van de MIA. Deze bedrijfsmiddelen worden jaarlijks in de Milieulijst gepubliceerd. De MIA kent momenteel drie percentages: 13,5, 27 en 36 procent. Per 1 januari 2022 worden deze percentages verhoogd naar respectievelijk 27 , 36 en 45procent. De verhoging beoogt bedrijven te stimuleren om te (blijven) investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het toe te passen percentage aan milieu-investeringsaftrek verschilt per soort investering. Ook geldt voor sommige investeringen een maximum aan MIA.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Door de toename van thuiswerken door de coronacrisis, bestond de wens bij veel werkgevers om een onbelaste vergoeding te kunnen geven aan werknemers voor de extra kosten van thuiswerken. Het kabinet heeft het advies van het Nibud van € 2 per dag overgenomen als gerichte vrijstelling.

U kunt als werkgever voor een werkdag een reiskostenvergoeding óf een thuiswerkkostenvergoeding geven, maar niet beide. U heeft in deze situatie de keuze welke vergoeding u wilt toepassen. Heeft uw werknemer een auto van de zaak, een ov-kaart of een fiets van de zaak? Dan kan de thuiswerkkostenvergoeding alleen worden toegepast als op die dag geen gebruik wordt gemaakt van de auto, het ov of de fiets om naar de vaste werkplek te reizen. Het verdient aanbeveling dat werkgever en werknemer afspraken maken over het aantal thuiswerkdagen. Op grond hiervan kan een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en een vaste thuiswerkkostenvergoeding worden gegeven.

De heilige koe als melkkoe

Door het steeds zuiniger worden van auto’s, dreigt de schatkist geld mis te lopen. Naast verhoging van de bpm wordt daarom ook de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s verhoogd. Ondanks de zorgen omtrent het milieu is er de laatste jaren een trend zichtbaar dat de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs wordt verhoogd.

Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 16 procent. In 2021 was dit nog 12 procent. De maximale cataloguswaarde waarover deze lage bijtelling wordt verleend, wordt vanaf 2022 verlaagd naar € 35.000 en in 2023 gaat dit naar € 30.000. Boven de genoemde maximumbedragen geldt het normale bijtellingspercentage van 22 procent. De komende jaren wordt de lage bijtelling verder verhoogd naar 17 procent in 2025 en 22 procent in 2026. Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf jaar vast.

Heeft u het voornemen om een elektrische auto aan te schaffen? Zorg dan dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2021 plaatsvindt. Daarmee wordt de lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto voor vijf jaar veilig gesteld.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Altijd op de hoogte blijven?