Hoe voldoen aan wettelijke plichten voor energiebesparing?

8 augustus 2023 Yvon Bemelman Herbert Wiggerman

De Nederlandse overheid verplicht bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken energiebesparingsmaatregelen te nemen en deze te registreren. Veel visspeciaalzaken zitten al snel boven deze grens.

Op Europees niveau zijn alleen grote bedrijven via de richtlijn energie-efficiëntie (EED) ver­plicht elke vier jaar een energie-auditverslag te maken. Producerende (ambachtelijke) bedrijven met veel apparatuur zoals koelingen, ovens, frituur en machines zitten snel aan bovengenoemde grens. In dat geval ben je verplicht energie te besparen en dit te rapporteren aan de overheid.  
Voor de energiebesparingsplicht (art. 2.15 Activiteitenbesluit, lid 1) heeft de Nederlandse overheid óók bepaald wélke maatregelen verplicht zijn. Deze staan in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) van jouw sector en hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Op de web­site infomil.nl kun je deze lijsten vinden met duidelijke uitleg.

Voorbeelden van erkende maatregelen zijn tl-verlichting vervangen door ledlampen, dak isoleren en het toepassen van een individuele temperatuurregeling per ruimte. De eisen voor gebouwen zijn voor rekening van de eigenaar van het pand en de overige voor de ondernemer.
Moet je echt álle maatregelen in de EML uitvoeren? Alleen maatregelen die voor jouw bedrijf van toepassing zijn moet je oppakken. Voor erkende maatregelen die je niet uitvoert, moet een gelijkwaardig of beter alternatief komen. Hiermee moet net zo veel of meer energie bespaard worden. Echter niet alle maatregelen dienen direct uitgevoerd te worden, sommigen alleen op moment dat het van toepassing is (zoals verbouwing).

Informatieplicht

Wat moet je verplicht rapporteren? De informatieplicht energiebesparing (art. 2.15 Activiteitenbesluit, lid 2) betekent dat ondernemers iedere vier jaar (vanaf 2019) moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Dit houdt in:

  • rapporteren van de genomen maatregelen (verplicht)
  • toelichten waarom erkende maatregelen niet toegepast zijn (vrijwillig)
  • omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht)

Controle door gemeente

Via het e-loket (RVO) vul je uiterlijk december 2023 in wat je jaarlijkse verbruik is met de voortgangsrapportage (getroffen maatregelen). Daarna volgen controles. Zijn de energiebesparende maatregelen niet of onvoldoende toegepast? Dan is er sprake van een overtreding. Gemeenten voeren de controles (op mkb-bedrijven) uit. Maar het is de vraag of zij hier klaar voor zijn. 

Yvon Bemelman is management consultant bij Condor-Consultancy.

Altijd op de hoogte blijven?