Zorgen om het Atlantisch-Scandinavische haringbestand

16 oktober 2023 Redactie Vismagazine Vismagazine
“Het Atlantisch-Scandinavische haringbestand heeft een kritiek niveau bereikt. De International Council for the Exploration of the Sea (ICES) adviseert daarom de vangst van deze haring te beperken met 44 procent. Dat meldt Marine Stewardship Council (MSC) in een persbericht.

ICES adviseert regeringen over duurzame vangstbeperkingen. Op 4 oktober kwam de wetenschappelijke organisatie met het nieuwe advies van 302.932 ton wat neerkomt op een vangstvermindering van 44 procent. Volgens ICES voorkomt deze vermindering niet dat het niveau van de haringbestanden in 2025 tot onder een kritiek niveau dalen, waardoor de duurzaamheid van het bestand op de lange termijn in gevaar komt.

Analyse MSC

De publicatie van de nieuwe gegevens laat zien dat het Atlantisch-Scandinavische haringbestand is gedaald van 7 miljoen ton in 2008 tot 3,7 miljoen ton met vangsten in 2022 die het ICES-advies met 36% overschrijden, aldus de analyse van de MSC. “Deze haringpopulatie is een van Europa's meest iconische en economisch belangrijke visbestanden en is erg belangrijk voor Europese vissers, inclusief de Nederlandse vloot. De vangst van de Nederlandse vissers wordt vooral geëxporteerd naar het buitenland. De haring die in Nederland op de markt komt, is uit de Noordzee en dit bestand is niet in gevaar.”

Verdeling quota

“De afnemende gezondheid van het Atlantisch-Scandinavische haringbestand en de meest recente alarmerende voorspelling moeten regeringen ervan bewust maken dat bestanden dreigen in te storten als ze jaar na jaar overbevist worden”, zegt Erin Priddle, Regio Directeur van de Marine Stewardship Council in Noord-Europa. “De kern van deze zorgwekkende ontwikkelingen ligt in het onvermogen van de visserijlanden om overeenstemming te bereiken over de verdeling van de quota volgens wetenschappelijk advies. In plaats daarvan worden Atlantisch-Scandinavische haring, Atlantische makreel en blauwe wijting gevangen volgens quota die unilateraal door individuele landen zijn vastgesteld, wat resulteert in voortdurende overbevissing van deze bronnen.”

Oproep MSC

De MSC roept de regeringen van de visserijlanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan op om tot een quotumverdelingsovereenkomst te komen die in overeenstemming is met wetenschappelijk advies. De komende vergaderingen van de kuststaten in oktober 2023 zijn volgens de organisatie een uitgelezen kans om de huidige impasse te doorbreken en een quotumverdeling overeen te komen die in lijn is met het advies van de ICES, zodat de gezondheid van deze vispopulaties voor toekomstige generaties gewaarborgd blijft.

Atlantisch-Scandinavische haring en Atlantische makreel

“De betrokken regeringen moeten deze nieuwste wetenschappelijke gegevens zien als een dringende waarschuwing dat zowel Atlantisch-Scandinavische haring als Atlantische makreel snel een gezamenlijk beheer nodig hebben dat de totale gedeelde vangst binnen veilige wetenschappelijke grenzen houdt”, vervolgt Priddle. “De pelagische bestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan vertegenwoordigen een van de grootste vispopulaties in Europa en worden bevist door enkele van de rijkste landen ter wereld. Het zou een aanklacht zijn tegen alle betrokken regeringen als ze doorgaan met het overschrijden van het wetenschappelijk advies door unilateraal TAC's vast te stellen. Het vaststellen van quota binnen veilige biologische grenzen is het fundament van goed visserijbeheer en zal een sleutelfactor zijn in het waarborgen van de gezondheid van deze belangrijke pelagische bestanden op de lange termijn. Als er zoveel op het spel staat, is het onacceptabel dat politiek falen een langdurige en blijvende oplossing voor deze visserijen in de weg staat.”

Vangstadviezen

Uit de analyse van de gegevens door de MSC blijkt dat alleen al in de afgelopen zes jaar de totale gecombineerde vangsten van Atlantisch-Scandinavische haring, makreel en blauwe wijting de door wetenschappers geadviseerde vangsthoeveelheid met 31 procent hebben overschreden. Dit komt neer op bijna 4,5 miljoen ton vis die, als het wetenschappelijk advies was opgevolgd, in zee had moeten blijven. MSC: “Het feit dat visserijnaties het nog steeds niet eens zijn over duurzame quotaniveaus en de daaropvolgende opschorting van de MSC-certificaten van visserijen, heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de duurzame vis die beschikbaar zijn voor consumenten. In Duitsland is het aandeel van duurzame (MSC gecertificeerde) makreel en haring in de detailhandel tussen 2020 en 2022 gedaald van 83% naar 53%. en een verdere daling wordt verwacht in 2023. Nederlanders eten vooral de Noordzeeharing. Die is gelukkig nog niet in de gevarenzone.”

Oplossingen

In een recent MSC-rapport, North-East Atlantic Pelagic Fisheries - Management Challenges for Straddling Fish Stocks, worden verschillende beheerinstrumenten beschreven die regeringen kunnen overwegen om met succes tot een overeenkomst te komen, zoals besluitvorming bij meerderheid van stemmen, procedures voor geschillenbeslechting en principes voor adaptieve toewijzing. Deze beheersinstrumenten worden al gebruikt in andere delen van de wereld - zoals de Chileense makreelvisserij - waardoor onderhandelaars tot een compromis konden komen en oplossingen konden vinden om de toekomst van dit bestand duurzaam veilig te stellen.

Altijd op de hoogte blijven?