Wat staat er op het programma van de Nationale Kennisdag Visserij 2023

20 maart 2023 Redactie Vismagazine

Kennisplatform Vistikhetmaar organiseert samen met het Visserij Innovatie Netwerk op 24 maart bij het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam de Nationale Kennisdag Visserij 2023. Het programma staat in het teken van voedsel uit de zee.

De dag start met de plenaire sessie ‘Voedselzekerheid in een veranderende zee’. Vertegenwoordigers uit de wetenschap, de Europese politiek en het bedrijfsleven gaan met elkaar in discussie over het thema voedselzekerheid binnen de EU.

Drie deelsessies

Daarna volgen drie deelsessies. Allereerst ‘Perspectief voedselvoorziening uit zee’. Deze sessie gaat in op de vraag hoe we stappen kunnen zetten op weg naar een nieuwe visserij in balans met ecologische randvoorwaarden en nieuwe functies. De tweede deelsessie is ‘Vissen als individu in het collectief’. In deze sessie wordt gekeken hoe je samen sterker kunt staan. En tot slot ‘Passieve visserij in de windparken’. Hier vertellen onderzoeker wat ze hierover te weten zijn gekomen en het ministerie van LNV deelt hun visie.

Toekomst visserij

De middag eindigt met de plenaire sessie ‘Toekomstperspectief visserij’. De visserij bevindt zich in zwaar weer door onder andere de stikstofeisen, hoge brandstofprijzen en verlies visgronden. Deze sessie gaat in op vragen als Hoe ziet het toekomstperspectief eruit voor de visser, hoe willen zij door en wat is daarvoor nodig?

Nationale Kennisdag Visserij

De Nationale Kennisdag Visserij 2023 vindt plaats op 24 maart bij het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam. Aanmelden kan met deze link.

Altijd op de hoogte blijven?