Von der Leyen wil fulltime visserijcommissaris voor EU

10 juni 2024 Paul Einerhand via Unsplash
Ursula von der Leyen, voorzitter Europese Commissie, wil voor haar tweede termijn een fulltime visserijcommissaris benoemen om een nieuwe generatie vissers toekomst te kunnen bieden. De Europese visserijorganisatie Europêche laat weten verheugd te zijn over deze aankondiging.

Europêche hoopt dat de nieuwe visserijcommissaris de balans tussen het behoud van de biodiversiteit, duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen, en voedselzekerheid kan herstellen. De Europese visserijorganisatie benadrukt het belang om de visser centraal te stellen in het beleid. Daarnaast roept Europêche op om de primaire voedselproductie en – soevereiniteit hoog op de agenda van de Commissie te zetten.

Problemen Europese vissers

Voor duurzame visserij is het behoud van mariene ecosystemen noodzakelijk. Momenteel vallen milieu, oceanen en visserij onder een portefeuille. Deze bundeling heeft er volgens Europêche voor gezorgd dat de commissie niet adequaat heeft gereageerd op duurzame ontwikkelingen. De afgelopen jaren is de visserijsector geconfronteerd met diverse crisissen zoals Brexit, Covid-19, de oorlog in de Oekraïne en de stijgende brandstofprijzen en bedrijfskosten. Daarnaast spelen er grote uitdagingen zoals klimaatverandering, koolstofemissie en generatievernieuwing. Daarbovenop kwamen nog eens de excessieve EU-regels, oneerlijke sluitingen van visgebieden en onrechtvaardige visverboden van de Commissie.

Dit alles heeft er voor gezorgd dat de Europese vissersvloot de afgelopen twintig jaar met 28 procent is gekrompen en de zelfvoorzienendheid van de sector sinds 2018 afneemt. Ondertussen ondersteunt de EU de import van vis en schaal- en schelpdieren uit derde landen met belastingvrijstellingen terwijl zij niet aan dezelfde duurzaamheidseisen hoeven te voldoen als de Europese vissers.

Belangrijke voedselbron

“Vissers voorzien ons van een van de gezondste dierlijke eiwitten met een lage koolstofvoetafdruk”, zegt Javier Gravat, voorzitter van Europêche. “Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het voeden van de groeiende wereldbevolking. Dit maakt de visserij een strategische sector voor onze samenleving en een van de weinige exclusieve bevoegdheden van de EU. Daarom moet de EU steun aan de visserijsector prioriteren om de jongere generatie aan te moedigen om visser te worden en de kunstgemeenschappen in stand worden gehouden. We waarderen het voornemen van Von der Leyen om in de volgende Europese Commissie een op zichzelf staande portefeuille voor de visserij te creëren.“

Gravat noemt de benoeming van een EU Commissaris voor visserij essentieel. “Maar het is net zo belangrijk om voedselproductie en -soevereiniteit hoog op de agenda te zetten. Dit is alleen maar logisch aangezien we te maken hebben met een politieke realiteit waarin de EU de afhankelijkheid van derde landen wil terugdringen.”

Steunen visserij

Volgens Europêche moet de EU zich focussen op de ontwikkeling van gebalanceerde wetgeving en financiële hulp om de visserij te ondersteunen in de transitie naar CO2-neutraliteit. Daarvoor moet de commissie in het licht van de lopende evaluatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid, aan het begin van het volgende mandaat een alomvattende effectbeoordeling uitvoeren van al het visserijbeleid dat voortvloeit uit de Green Deal. “Hoewel de monitoring en rapportage van visserij-activiteiten noodzakelijk zijn, moet de excessieve administratieve belasting worden verminderd en gestroomlijnd. Ambitieuze doelen moeten worden bereikt door middel van technologische innovaties en niet door verboden”, besluit Garat.

Altijd op de hoogte blijven?